Matrika oddaných, Horní Kruty 12
matrika oddaných (1818-1841)

Fond

Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1951)
Státní oblastní archiv v Praze

Farnost

farnost církve římskokatolické Horní Kruty f.ř.k.

Signatury

signatura: Horní Kruty VI.
signatura: M8-6/12
signatura výpůjční: Horní Kruty 12

Informace

originál
kniha
Rejstřík jmenný
Rejstřík obcí
Poznámka: *r 25x39 *p Index připojen *f 1-62 n., 63-76 ind.n., 78-84 o., 85 ind.o., 86-113 n., 114-115 pr., 116-119 ind.z.

Místa

část obce Březinka (Kotyška str.105, PjSoft 49:53:54, 14:58:0)
část obce Oujezdec

Vysvětlivky

Fond
- název fondu, ve kterém je daný dokument, písemnost v archivu vedena, včetně názvu archivu

Signatury
- názvy signatur, které (historické nebo současné) byly použity pro tento dokument

Informace
- typy dalších informací, které dokument obsahuje. Např. seznam, rejstřík obcí, které jsou v matrice zmíněny. Nebo jmenný rejstřík, který kniha obsahuje. Dále jsou ke knize různé poznámky:

*p - obecné poznámky
*r - rozměry knihy
*d - datování
*f - stránkování, rozsah stran pro daný typ části matriky

Místa
- seznam, rejstřík míst, které jsou v dokumentu (např. matrice) obsaženy

 Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!