Genea.cz » 

Úvod

V České republice není k dispozici V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ jednotný celostátní SOUPIS MATRIK uložených v archivech.

Projekt Genea – soupis matrik je první etapou tvorby metainformační databáze o zdrojích genealogických informací. Databáze může obsahovat jednotný centrální soupis matrik uchovaných v archivech České republiky. Soupis matrik obsahuje informace o uložení matriky, její dostupnost, charakteristiku, časové období , index obcí a míst, informaci o dostupnosti jmenného rejstříku a další dostupné informace. Součástí soupisu je rovněž soupis míst založený na Územně informačním registru státní správy a doplněný o datovaný výskyt zaniklých nebo přejmenovaných míst. Všechna místa jsou identifikována rovněž územně zeměpisnými souřadnicemi. Cílem první etapy realizace metainformační databáze je poskytnout badatelům seznam všech matrik, ve kterých je obsaženo místo, které badatel zná pod aktuálním nebo alternativním historickým názvem. Jako doplňující informace bude přístupný seznam aktuálních matričních míst a historické zařazení míst do farností, soudních a politických okresů a krajů.

Projekt je organizován jako nekomerční a veškeré informace získané spoluprací s dobrovolníky a se státní správou jsou zpřístupněny veřejnosti zdarma.

Realizace

Pro dosažení tohoto cíle bylo založeno Občanské sdružení Genea. Projekt je prováděn v úzké spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze, Moravskou genealogickou a heraldickou společností v Brně a jednotlivými řediteli státních oblastních archivů.

Projekt podporují někteří ředitelé Státních oblastních archivů tím, že poskytují sdružení Genea zdrojové soupisy matrik a pomůcky, které jsou převáděny do elektronické podoby. Občanské sdružení Genea organizuje práci členů a dobrovolných spolupracovníků. Poskytlo pro pořizování soupisu off-line aplikaci s příslušnými číselníky a distribuuje program, data a příručku s návodem jak data v aplikaci zpracovávat.

Tým databázových specialistů buduje ze získaných informací databázi, kde jsou informace propojené. Vývoj a ukládání dat provozujeme na open source databázi a na pronajmutém hostitelském prostoru.

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze poskytla významnou finanční částku pro vybudování tohoto portálu pro start projektu. Děkujeme.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na typování a běhu projektu, profesionálům z archivů za zpřístupnění materiálů, všem finančním přispěvatelům a podporovatelům.

Bez nich by tento projekt nikdy nebyl realizován! Děkujeme!

Zapojení se do projektu

Pokud máte i vy chuť zapojit se do projektu (od pomoci s typováním a kontrolou dat po technickou pomoc), přečtěte si níže o možnostech spolupráce.

Za projekt Genea

Tomáš Krůta


Projekt Genea 2003 je založen na nehonorované práci řady dobrovolníků. Nikdo nepobírá žádný plat. Příspěvky jsou dobrovolné a hlavním sponzorem zatím byla Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.
Výjimku o dobrovolnosti tvoří pouze činnosti, které jsou tak úzkoprofilové, že se je nepodařilo mezi dobrovolníky najít. Jsou to čistě technické činnosti jako je programování portálu a profesionální grafika.  

Česká genealogická a heraldická komunita je relativně malá v porovnání např. s americkou či německou. Nefungují tu žádné společnosti, které by se živily různými službami pouze pro genealogy. Trh je malý a relativně chudý. Existuje pár desítek profesionálních genealogů, kteří provádějí genealogické práce na živnostenský list s různou kvalitou provedení.
Např. ve Spojených státech existují společnosti, které zajistily  ku příkladu přepis imigrantů do elektronické podoby a následně pak prodávají sady CD. Také ale existují i organizace dobrovolníků dělající totéž a nabízející tyto seznamy na internetu zdarma.

Většinu genealogické komunity v ČR tvoří laici - genealogové se zájmem o vlastní rodinu nebo rodnou obec. Svou práci dělají z čistého nadšení a zájmu o tento koníček. Obzvláště tito genealogové jsou ochotni se podělit o dílčí výsledky své práce a přidat svou malou část k velkému celku. Především z těchto dobrovolníků se rekrutují spolupracovníci projektu. Přáli bychom si, aby  mezi těmito dobrovolníky byli zástupci nejen těchto nadšených laiků, ale i profesionálů - jak z řad genealogů tak archivářů.

Pokud cítíte, že máte trochu času a chuť se podílet na obecně prospěšné věci, přečtěte si prosím následující řádky. Možná objevíte činnost, se kterou můžete přispět k dobré věci.

Jaká pomoc je potřeba?
1. Typování - tato část spolupráce byla přerušena z důvodu změny plánovaného obsahu databáze.

2. Programování serveru. Potřebujeme administrátory a programátory se znalostí  databází a PHP. Portál je vybudován na redakční systému Typo3, takže zkušenosti s tímto systémem jsou plus.

3. Grafik - pro server je potřeba grafický návrh. Stávající podobu je možné dále vylepšovat.

4. Dobrovolné přispěvatele obsahu portálu - z dlouhodobého pohledu snad nejdůležitější činnost. Kdo má zajímavé genealogické příspěvky, články, rady a návody či stránky, uvítáme jejich zveřejnění a spolupráci.

5. Finanční podpora - některé činnosti a provoz stránek bez peněz prostě nejdou. Pokud jsou k dispozici peníze na odměnu za profesionální práci, věci se hýbou podstatně rychleji. Pokud máte možnost finančně přispět na projekt, určitě je možná dohoda o vzájemně výhodné spolupráci (reklamou počínaje). Ale i drobné příspěvky dobrovolníků pomohou.

Projekt Genea je nekomerční, žádné části databáze nejsou zpoplatněny a jsou všem přístupné zdarma. Projekt udržují dobrovolníci pracující ve volném čase. Nicméně některé náklady stojí peníze, a proto budeme rádi i za finanční podporu.

Občanské sdružení Genea má založen transparentní účet u eBanky č. 2609761001/5500, na který můžete přispět jakoukoli částkou. Zobrazení pohybů a zůstatků na účtě jsou přístupné komukoli a jsou pod veřejnou kontrolou. OS Genea zveřejní každý rok výsledky hospodaření (příjmy, výdaje a výsledky hospodaření).

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás v tomto formuláři nebo na emailu genea@email.cz
Odpovíme na všechny dotazy!