Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně

Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně pracuje od roku 1972. Ze začátku, jako pobočka Pražské genealogické a heraldické společnosti, později do roku 1995 jako zájmový klub (Genealogický a heraldický klub - GHK) Domu kultury Královopolské strojírny Brno a od roku 1996 jako Občanské zájmové sdružení - právnická osoba.

Členy společnosti jsou občané z celé republiky (nejen z Moravy), ale i ze zahraničí. Jsou to jak amatéři, tak profesionálové z oboru. Několik desítek našich členů v průběhu minulých desetiletí se zúčastňovalo a organizovalo meziklubové koordinační schůzky jak na poli genealogie tak heraldiky. Počet členu každoročně kolísá kolem 200 fyzických a právnických osob.

Společnost pořádá pravidelné přednášky, schůzky, exkurze a vycházky. Dále vydává ročenku Genealogické a heraldické informace.