Genea.cz » Pomůcky » 

Úvod

Tento seznam obsahuje seznam literatury z různých oborů pro využití genealogy. Neklade si za cíl být kompletním seznamem, to není k rozsahu použitelné literatury ani možné.

Genealogie všeobecně

 • Machala, Karel: Kdo jsme a odkud přicházíme. Netušené souvislosti hledání předků, 1. vyd. Olomouc: ANAG 2016
 • Hásek, Václav a kolektiv: Sborník učebních textů pro začínající rodopisce, 1. vyd. Praha: ČGHSP 2005
 • Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav: Vademecum pomocných věd historických. - 3. vyd. Praha: Svoboda, 1988. - 495 s.
 • Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav: Základy pomocných věd historických pro historiky. - 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. - 218 s.
 • Horníček, Ignác: Kniha o rodopisu : praktické uvedení do rodopisu s přílohou o obecních kronikách. - Vyškov na Moravě: F. Obzina, 1939. - 229 s.
 • Horský, Jan - Seligová, Markéta: Rodina našich předků. - Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. - 142 s.
 • Koutník, Jaroslav: Znáte dobře svůj původ? - Pelhřimov: [b.n.], 1996. - 15 s.
 • Kozák, Václav: Hlasy pokolení : příručka rodopisného pracovníka. Mladá Boleslav, 1941
 • Krejčíková, Jarmila - Krejčík, Tomáš: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. - 352 s.
 • Markus-Ratkovich, Antonín: Příručka rodového kronikáře : úvod do praktické genealogie. - 2. přeprac. vyd. Praha: Rodopisná společnost, 1938. - 112 s.
 • Melichar, Rudolf: Sborník k základům genealogie. - Praha: Klub pro českou heraldiku a genealogii, 1988. - 160 s.
 • Říčař, Kristoslav: Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? - 1. vyd. Praha: Horizont, 1995. - 94 s.
 • Říčař, Kristoslav: Občanská genealogie - Základy rodopisné práce - 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1999. - 136+40 s.
 • Svoboda, Vladimír: Minimum o rodokmenu. - 1. vyd. Praha: Olympia, 1998. - 78 s.

Genealogické slovníky, čítanky

 • Kasalický, Václav; Lutonský, Boleslav: Německo-český slovník pro genealogy. - 1. vyd. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost, 1997. - 123 s.
 • Lutonský, Boleslav: Slabikář a čítanka pro laické genealogy. - 1. vyd. Praha: Česká genealogická a heraldická splečnost, 1998. - 126 s.
 • Mareš, Jan: Latinsko-český slovník pro genealogy. - 1. vyd. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost, 1996. - 149 s.
 • Palivec, Viktor- Elznic, Václav: Latinsko-český slovník genealogický. - Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1976. - 129 s.

Soupisy, seznamy a další

 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 1 : Loketsko. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1993. - 337 s.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 2, část I : Boleslavsko. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1994. - 371 s.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 2, část II : Boleslavsko. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1994. - 715 s.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 3 : Berounsko. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1995. - 335 s.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 4 : Rakovnicko. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1996. - 199 s.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 5, část I : Žatecko 1. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1997. - 249 s.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 5, část II : Žatecko 2. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1997. - S. 249-509.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 5, část III : Žatecko 3. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1997. - S. 509-759
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 6, část I : Bechyňsko 1. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1997. - 282 s.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 6, část II : Bechyňsko 2. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1993. - S. 283-556.
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 6, část III : Bechyňsko 3. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1993. - S. 557-867
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Díl 7 : Kouřimsko. - 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1997. - 218 s.

Katastry

 • Berní rula - 1. vydání, ISBN 80-7277-058-06, 2003 - vázané, velký formát, 2 svazky 2232 stran
 • Berní rejstříky z roku 1544 a 1620. - 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953. - 227 s.
 • Berní rula. Sv. 1. K edici berní ruly. Úvodní pojednání. - Praha. Archiv bývalé země České, 1950. - 129 s.
 • Berní rula. Sv. 2. Popis Cech z roku 1654 : souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule. - Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. - 872 s.
 • Berní rula. Sv. 3. Pražská města. - Praha: [b.n.]1949. - 199 s.
 • Berní rula. Sv. 10. Kraj Čáslavský. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. - 454 s.
 • Berní rula. Sv. 11. Kraj Čáslavský. [Část] 2. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. - S. 463-1066
 • Berní rula. Sv. 12. Kraj Hradecký. - 1. vyd. Praha: Státní nakladatesltví učebnic, 1951. - 364 s.
 • Berní rula. Sv.18. Kraj Kouřimský. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952. - 480 s.
 • Berní rula. Sv. 19. Kraj Kouřimský. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952. - S. 489-877
 • Berní rula. Sv.23. Kraj Plzeňský. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952. - 442 s.
 • Berní rula. Sv. 26. Kraj Podbrdský. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952. - 381 s.
 • Berní rula. Sv. 27. Kraj Prácheňský. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. - 443 s.
 • Berní rula. Sv. 31. Kraj Vltavský. - 1. vyd. Praha: Státní nakladatesltví učebnic, 1951. - 360 s.
 • Berní rula. Sv. 32. Kraj Žatecký. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. - 341 s.
 • Berní rula. Sv. 33. Kraj Žatecký. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. - S. 347-771
 • Berní rulace : rekonstrukce ztracených částí ruly. [Sv.]2. Popis Čech z roku 1654. - 1. vyd. Praha. Státní pedagogické nakladatelství, 1653. - 485 s.
 • Brzobohatý, Jan - Drkal, Stanislav: Karolínský katastr slezský. Svazek 1. - 1. vyd. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1972. - 597 s.
 • Brzobohatý, Jan - Drkal, Stanislav: Karolínský katastr slezský. Svazek 2. - 1. vyd. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1973. - S.607-1039
 • Pekař, Josef: České katastry 1654-1789 : se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. - 2. vyd. Praha: Historický klub, 1932. - 363 s.
 • Chalupa, A. - Lišková, M.: Tereziánský katastr český. - Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1964
 • Radimský, Jiří - Trantírek, Miroslav: Tereziánský katastr : dominikál. - Praha:Archivní správa min. vnitra ČSR, 1970.- (Edice berních katastrů českých, moravských, slezských)
 • Radimský, Jiří - Trantírek, Miroslav: Tereziánský katastr : rustikál. (kraje A-CH). - Praha: Archivní správa min. vnitra ČSR, 1964. - (Edice berních katastrů českých, moravských, slezských)
 • Radimský, Jiří - Trantírek, Miroslav: Tereziánský katastr : rustikál. (kraje K-Ž). - Praha: Archivní správa min. vnitra ČSR, 1966. - (Edice berních katastrů českých, moravských, slezských)
 • Radimský, Jiří - Trantírek, Miroslav: Tereziánský katastr moravský. - Praha:Archivní správa min. vnitra ČSR, 1962 - (Edice berních katastrů českých, moravských, slezských)

Jména, příjmení, místní jména

 • Bauerová, Anna - Korejčík, Jiří - Jedlička, Václav: Tisíc jmen v kalendáři. - 1. vyd. Praha: Šulc a spol., 1992. - 231 s.
 • Beneš, Josef: Německá příjmení u Čechů. Svazek 1. - 1. vyd. [Ústí nad Labem]: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998.
 • Beneš, Josef: Německá příjmení u Čechů. Svazek 2. - 1. vyd. [Ústí nad Labem]: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998.
 • Beneš, Josef: O českých příjmeních. - 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. - 355 s.
 • Knappová, Miloslava: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? - 3. doplněné a rozšířené vyd. Praha: Academia, 1996. - 358 s.
 • Knappová, Miloslava: Rodné jméno v jazyce a společnosti. - 1. vyd. Praha: Academia, 1989. - 204 s.
 • Kopečný, František: Průvodce našimi jmény. - 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Academia, 1991. - 259 s.
 • Kotík, Antonín: Naše příjmení : studie. - Praha: Edvard Beaufort, 1894. - 288 s.
 • Lutterer, Ivan – Šrámek, Rudolf: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. - 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 1997. - 317 s.
 • Lutterer, Ivan [et al.]: Zeměpisná jména Československa : slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. - 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1982. - 373 s.
 • Mates, Vladimír: Jména tajemství zbavená - 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1998. - 176 s.
 • Moldanová, Dobrava: Naše příjmení. - 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1983. - 289 s.
 • Profous, Antonín: Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1, A-H. - 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1947. - 726 s.
 • Profous, Antonín: Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2, CH-L. - 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1949 - 705 s.
 • Profous, Antonín: Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3, M-Ř. - 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1951. - 629 s.
 • Profous, Antonín: Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4, S-Ž. - 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1957. - 864 s.
 • Rameš, Václav: Encyklopedie křestních jmen - Po kom se jmenujeme? - 1. vyd. Praha: Libri, 1999 - xxx s.
 • Salajka, Milan: Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky : jak se měřil čas a vznikal kalendář : co vyjadřuje vaše jméno : smysl a význam křesťanských svátků. - 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. - 156 s.
 • Šrámek, Rudolf - Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 1, A-L. - 1. vyd. Praha: Academia, 1970. - 573 s.
 • Šrámek, Rudolf - Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 2, M-Ž. - 1. vyd. Praha: Academia, 1980. - 962 s.

Nemoci, příčiny smrti

 • Klasifikace nemocí 1966 : Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti /1966/ ve znění 8. decenální revize. - 3. vyd. Praha: Avicenum, 1976. - 212 s.
 • Lutonský, Boleslav - Černý, Jaroslav: Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů, příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy. - 1. vyd. Praha: Ringier ČR, 1995. - 246 s.

Heraldika

 • Katalog slovenské heraldiky - 1. vyd. Matica Slovenská, 2000. - xxx s. (www.slovenskeknihy.cz)
 • Slovenské šlechtické erby - 1. vyd. Matica Slovenská, 2000. - xxx s. (www.slovenskeknihy.cz)
 • Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. - 1. vyd. Praha: Academia, 1985. - 451 s.
 • Buben, Milan: Encyklopedie heraldiky. - 3. opr. vyd. Praha: Libri, 1999. - 459 s.
 • Janáček, Josef – Louda, Jiří: Česká šlechta - 1. vyd. Praha: Albatros, 1988. Poznámka: možno zařadit i do sekce Šlechta
 • Kolář, Martin: Českomoravská heraldika. Sv. 1. Část všeobecná. - Praha: Argo, 1996. - 436 s.
 • Přibyl, Alois - Liška, Karel: Znaky a pečetě středočeských měst. - 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1976. - 275 s.
 • Sedláček, August: Českomoravská heraldika. Sv. 2. Část zvláštní. - 2. vyd. Praha: Argo, 1997. - 743 s.
 • Zenger, Zdeněk M.: Česká heraldika. - 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. - 158 s.
 • Zenger, Zdeněk M.: Heraldika. - 1. vyd. Praha: Vojenský historický ústav, 1971. - 122 s.

Šlechta

 • Bůžek, Václav: Život na dvorech barokní šlechty : 1600-1750. - 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1996. - 664 s.
 • Halada, Jan: Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. [Díl] 1. - 2. dopl. vyd. Praha: Akropolis, 1994. - 197 s.
 • Halada, Jan: Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. [Díl] 2. - 1. vyd. Praha: Akropolis, 1993. - 189 s.
 • Halada, Jan: Lexikon české šlechty : (erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti). [Díl] 3. - 1. vyd. Praha: Akropolis, 1994. - 237 s.
 • Janáček, Josef – Louda, Jiří: Česká šlechta - 1. vyd. Praha: Albatros, 1988.
 • Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 2 : šlechta. - 1. vyd. Praha: Academia, 1994. - 230 s.
 • Mysliveček, Milan: Erbovník 2, aneb Kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě. - 1. vyd. Praha: Horizont, 1997. - 237 s.
 • Macek, Josef: Česká středověká šlechta. - 1. vyd. Praha: Argo, 1997. - 156 s.
 • Pilňáček, Josef: Rody starého Slezska I, A-F. - 2. vyd. Brno: Moravský zemský archiv 1991. - 320 s.
 • Pilňáček, Josef: Rody starého Slezska II, G-O. - 2. vyd. Brno: Moravský zemský archiv [1991]. S. 321-674.
 • Pilňáček, Josef: Rody starého Slezska III. - 2. vyd. Brno: Moravský zemský archiv [1998]. - S. 675-992
 • Pilňáček, Josef: Rody starého Slezska IV , Š-Ž. - 2. vyd. Brno: Moravský zemský archiv [1998]. - S. 993-1346
 • Pilňáček, Josef: Rody starého Slezska V. - 2. vyd. Brno: Moravský zemský archiv [1998]. S. 1347-1510
 • Pilňáček, Josef: Staromoravští rodové. - 2. vyd. Brno: Státní archiv, 1972. - 634 s.

Města, obce, sídla

 • Balatka, Břetislav: Obce a sídla : stav k polovině 80. let. Díl 1, A-M. - 1. vyd. Praha: Academia, 1991. - 603 s.
 • Balatka, Břetislav: Obce a sídla : stav k polovině 80. let. Díl 2, N-Ž. - 1. vyd. Praha: Academia, 1991. - S. 604-1225.
 • Bartoš, Josef- Schulz, Jindřich - Trapl, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: okresy: Znojmo, Moravský Krumlov, Hustopeče, Mikulov. - 1. vyd. Ostrava: Profil 1984. - 345 s.
 • Bartoš, Josef - Schulz, Jindřich - Trapl, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: okresy: Brno-město, Brno-venkov, Vyškov. - 1. vyd. Ostrava: Profil 1986. - 287 s.
 • Bartoš, Josef- Schulz, Jindřich - Trapl, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: okresy: Třebíč, Moravské Budějovice, Dačice. - 1. vyd. Ostrava: Profil 1990. - 321 s.
 • Cais, M.: Obce a města v České republice : abecední seznam. - 2. dopl. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 133 s.
 • Hrubý, Vladimír [et al.]: Historický atlas měst České republiky. - Praha:Historický ústav AV ČR, 1995.
 • Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 1, A-G. - 1. vyd. Praha: Libri, 1996. - 874 s.
 • Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 2, H-Kole. - 1. vyd. Praha: Libri, 1997. - 938 s.
 • Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 3, Kolín-Mim. - 1. vyd. Praha: Libri, 1998. - 952 s.
 • Louda, Jiří – Kopecký, Vladimír: Česká města II. 1. vyd. Praha: Albatros, 1983. - 380 s.
 • Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 3 : města. - 1. vyd. Praha: Academia, 1998. - 387 s.
 • Mysliveček, Milan: Místopisný obrázkový atlas aneb Krasohled český - 1. vyd. Praha: Praha: Žirafa s.r.o., 1998. - 108 s.
 • Sedláček, August: Místopisný slovník historický království českého. - 2. vyd. Praha: Argo, 1998. - 1043 s.

Venkov a život na venkově

 • Krofta, Kamil: Dějiny selského stavu. - 2. upr. vyd. Praha: Jan Laichter, 1949. - 459 s.
 • Míka, Alois: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století. - 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. - 439 s.
 • Petráň Josef: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. - 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. - 382 s.

Vojenství, legie, války

 • Hodík, Milan: Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními. - 1. vyd. Praha: Academia, 1998. - 315 s.
 • Křížek, Jaroslav [et al.]: První světová válka. - 1. vyd. Praha: Naše vojsko,1968. - 289 s.
 • Klíma, Arnošt: Dlouhá válka : (1618-1648). - 1. vyd. Praha: Slovo, 1996. - 260 s.
 • Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání. - 1. vyd. Praha: Libri, 1995. - 238 s..
 • Pichlík, Karel - Klípa, Bohumír - Zabloudilová, Jitka: Českoslovenští legionáři (1914-1920). - 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1996. - 282 s.
 • Polišenský, Josef Vincent: Třicetiletá válka a český národ. - 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1960 . - 238 s.
 • Sak, Robert: Anabáze : drama československých legionářů v Rusku (1914-1920). - 1. vyd. Praha: H&H, 1996. - 174 s.
 • Svoboda, Gustav: Československé válečné hroby v zahraničí. - Československá obec legionářská, 1996. - 53 s.
 • Vogeltanz, Jan – Polák, Milan: Československé legie 1914-1918, československá armáda 1918-1939 : uniformy, symbolika, výstroj, výzbroj - 1. vyd. Praha, Litomyšl: Paseka, 1998. - 29 s., [53] s. il.(barev.)
 • Winter, Jay Murray: První světová válka : [fakta, svědectví, souvislosti]. - 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1995. - 256 s.
 • Zeman, Adolf: Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl 1. - Praha: Pokrok, 1926. - 372 s.
 • Zeman, Adolf: Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl 2. - Praha: Pokrok, 1927. - 491 s.
 • Zeman, Adolf: Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl 3. - Praha: Pokrok, 1927. - 409 s.
 • Zeman, Adolf: Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl 4. - Praha: Pokrok, 1928. - 572 s.
 • Zeman, Adolf: Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl 5. - Praha: Pokrok, 1929. - 272 s.

Vystěhovalectví, emigrace

 • Chada, Joseph: The Czechs in the United States. - Washington: SVU Press, 1981. -292 s.
 • Kašpar, Oldřich - Robek, Antonín: Tam za mořem je Amerika : dopisy a vzpomínky českých vystěhovalců do Ameriky v 19. století. - 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1986. - 235 s.
 • Klíma, Stanislav: Čechové a Slováci za hranicemi - 1. vyd. Praha: J. Otto s.r.o., 1925
 • Kutnar, František: Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova absolutismu. - Praha: Československá akademie věd, 1964 - 81 s.
 • Polišenský, Josef: Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky : obecné problémy dějin českého vystěhovatelství do Ameriky, 1848-1914. [Sv. 1] - 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. - 56 s.
 • Polišenský, Josef: Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky : Češi a Amerika. [Sv. 2] - 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. - 119 s.

Matriky

 • Lapčík, Stanislav: Nástin historického vývoje matrik s přihlédnutím k regionu střední a severní Moravy - ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1993, svazek C 2, stránky 83-104
 • Röder, Julius: Das Diözesan-Matrikenarchiv zu Olmütz; Sudetendeutsche Familienforschung; 2. Jg. 1929/30, S. 7-12, 122-126, 153-156
 • Blaschka, Anton: Die Personenstandsregister im Protektorat Böhmen und Mähren; Sudetendeutsches Historisches Archiv, Band 4, hrsg. von der Historischen Kommision der deuschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Prag; Verlag der deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Prag; Prag, 1940; LXXV, 154 S., 1 Graphik
 • Register of vital statistics in the Czech State Archives pertaining to Bohemia - in 2 parts
 • * Part 1: the archives of Litomerice (Leitmeritz), Plzen (Pilsen) & Trebon (Wittingau) ISBN 3-9500893-1-4
 • * Part 2: the archives of the City of Prague (Prag) , Prague district and
 • Register of Jewish vital statistics in Czech State Archives pertaining to Bohemia ISBN 3-9500893-3-0, Vydal: Institute for Historical Family Research

Ostatní nezařazená literatura

 • Beránek, Karel: Písmo našich listin a listů od 12. do 20 století. - 2. vyd. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost, 1982.
 • Beránek, Karel: Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl 1, Originály listin. Svazek 2/1. - 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1975. - S. 558-860
 • Beránek, Karel: Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl 1, Originály listin. Svazek 2/2. - 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1975. - S.861-1090
 • Burdová, Pavla: Desky zemské Království českého. - Praha: Státní ústřední archiv, 1990.
 • Burdová, Pavla: Desky zemské 1541-1869 : seznamy kvarterů. - Praha: Státní ústřední archiv, 1990.
 • Burdová, Pavla: Desky zemské 1541-1869 : inventář. - Praha: Státní ústřední archiv, 1990.
 • Čornej, Petr – Kučera, Jan P. – Vaníček, Vratislav: Evropa králů a císařů - 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1997.
 • Hora, Petr: Toulky českou minulostí. [Díl 1 - 7]. - 1. vyd. Praha: Práce, [1985 - 1998]
 • Hosák, Ladislav: Středověká kolonizace dyjskosvrateckého úvalu. - 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. - 111 s.
 • Macek: Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 1 : hospodářská základna a královská moc. - 1. vyd. Praha: Academia, 1992. - 342 s.
 • Muzika, František: Krásné písmo ve vývoji latinky. Díl 1. - 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění , 1958. - 657 s.
 • Muzika, František: Krásné písmo ve vývoji latinky. Díl 2. - 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění , 1958. - 656 s.
 • Podlaha, Antonín: Posvátná místa království Českého : dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada 1. Arcidiecéze praľská. [Díl 1 - 7 podle jednotlivých vikariátů]. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1912.
 • Šimák, Josef Vítězslav: České dějiny. Díl 1. Část 5, Středověká kolonisace v zemích českých. - Praha: Jan Laichner, 1938 . - 1310 s. (Laichnerův výbor nejlepších spisů poučných; Kniha 64)
 • Velímský, Tomáš: K problematice rané kolonizace 12. století v Českém středohoří a vzniku feudální pozemkové držby. - 1995. - 123 s.