Genea.cz » 

Seznam profesionálních genealogů

For english, click here.

Zde najdete seznam profesionálních genealogů - tedy těch, kteří zpracovávají genealogické práce na zakázku a chtějí zde zveřejnit svůj kontakt.

Mnoho lidí rodopis zajímá, ale ne všichni mají čas nebo trpělivost trávit čas v archivech. Mnoho lidí odsouvá rodopisné bádání do důchodu, prý "až budou mít čas". V dnešní uspěchané době riskují, že se ke svým kořenům možná nikdy ve svém krátkém vyměřeném čase nedostanou. Být genealogem znamená mnohdy měsíce nebo i roky studia historických souvislostí, čtení starého písma a spoustu volného času.

Pokud vás zajímá, kdo byli vaši předkové a jak žili, můžete si tyto informace zjistit i jinak - můžete nalézt profesionálního genealoga, který je dostatečně zkušený a je schopen vám připravit kostru pro další bádání, nalézt rodokmen nebo zhotovit rodinnou kroniku.

Abychom vám zjednodušili hledání profesionálních badatelů, připravili jsme v rámci portálu Genea seznam inzerujících profesionálních genealogů. Tento seznam určitě neobsahuje všechny profesionální genealogy v ČR, ale klade určité minimální nároky na informace, které by měl profesionální genealog prezentovat:

  • prezentace na internetu včetně jména, fyzické adresy osoby a kontaktu
  • rozsah prováděné genealogické činnosti
  • profesionální výsledky bádání zveřejněné na internetu, které slouží pro orientaci o druhu a úrovni výstupu práce
  • zpracování a komunikace v jiném než českém jazyce
  • případná specializace na klientelu
  • případná specializace na regiony

Podmínky zařazení do seznamu najdete zde.

POZOR: Portál Genea.cz žádným způsobem neodpovídá za kvalitu a dílo profesionálních genealogů. Před finálním výběrem genealoga se podívejte na příklady jeho práce a doporučujeme s ním uzavřít smlouvu na prováděnou práci a přesně specifikovat očekávaný výstup práce.

Profesionální genealogové/Professional genealogist
Příjmení a jméno/Last and first name Stránka/Web page Kontakt/Contact Adresa/Address
Jazyk/Language Rozsah/Scope Specializace/Specialization Regiony/Regions
Helena Voldánová www.rodopis.info helenavoldanova@volny.cz Praha 4, Pelhřimovská 302
česky/czech vyhledání a zpracování podkladů pro sestavení rodokmenu, rodokmenu přímé linie, vývodu z předků /přesné opisy a foto archivních materiálů, překlady, ozdobný graf a graf z PC geneal.programů, místopis, význam příjmení, výstup CD a kniha v kožené vazbě česká klientela území Čech
       
Marcela Fremrová www.fremrova-genealogie.com marcelafremrova@seznam.cz 332 04 p. Nezvěstice, Šťáhlavice 157
česky
czech/english/deutsch
Genealogický výzkum v archivech České republiky, především oblast západních Čech/
Genealogical research in Western, South, Middle Bohemia/Ahnenforschung in Archiven der Tschechischen Republik
česká i mezinárodní klientela/
for czech and international customers
území západních, jižních, středních Čech
       
Miroslava Zemanová www.rodopis-saga.cz
rodopis-saga@seznam.cz Oderská 9, Brno 25
česky/německy

czech/deutsch
Vypracování, sestavení a tvorba rodokmenů a vývodů. Vyhledání původu rodových kořenů. Zprostředkování podkladů a dokumentů pro dědická řízení. Vedení pomocí mentoringu při soukromém genealogickém bádání. česká klientela /
deutschsprachige Kunden
Celá ČR/
All places in Czech Republic
       
Ivo Štěpánek www.stepanek-genealogie.cz stepanek@volny.cz 62800 Brno, J. Faimonové 14
česky
czech/english/deutsch
Vyhledání předků. Sestavení rodokmenu. Historie rodiny a domu. Kurzy genealogie./
Genealogical research of your ancestors in Czech archives./ Ahnenforschung Ihrer Vorfahren in tschechischen Archive.
česká i mezinárodní klientela/
for czech and international customers
Morava a Východní Čechy/
Moravia and Eastern Bohemia/ Mähren und Ostböhmen
       
Blanka Lednická www.familyresearch.cz info@familyresearch.cz Olešná 2, 580 01 Havlíčkův Brod
česky
czech/english/deutsch
Zpracování rodokmenu, vývodu z předků, rozrodu, historie rodiny, výpisy z pozemkových knih, katastrů. Pomoc se čtením záznamů z matrik. Ozdobný malovaný nebo kreslený rodinný strom, vazba knihy o historii rodiny do kůže. česká i mezinárodní klientela/
both czech and international customers
Celá ČR/
All places in Czech Republic
       
Olga Kolísková www.koliskova-familytree.cz olga@koliskova-familytree.cz Křenovice 84, 398 43 Bernartice
česky
czech/english
Genealogický průzkum v českých archivech (matriky, gruntovní knihy), fotokopie originálních záznamů, genealogické rešerše včetně fotografií vytištěné a svázané v knihu (nebo elektronicky na CD), vyhledávání žijících příbuzných, průvodcovské služby/
Genealogical research in Czech Archives (registry books, land books), photocopies of original records, family genealogical reports (photographs including) which are in printing and also in CD form, searching of relatives, guide service
česká i mezinárodní klientela/
Czech, English speaking clients
celé Čechy bez vých. Čech a sev. Moravy/
Czech Republic without Easter Bohemia and Northern Moravia
       
Jana Sopóciová www.puvod.cz
www.rodokmen-pomoci-internetu.cz
jsopoci@gmail.com Kadešice 5, 342 01 Sušice
česky
czech
Vyhledání rodinného původu a sestavení rodokmenu a rodového archu. Rodinná i firemní historie. Historie domů. Fotodokumentace archivních materiálů, přesný přepis a překlad. Individuální služby.
česká klientela
Celá ČR
       
Mgr. František Fortin www.fortin.cz frantisek.fortin@gmail.com Svépomoci 261, Praha 5
česky
czech/english
Výzkum v oblasti rodinné historie, zpracování osobního rodokmenu, genealogické rešerše, výpisy z gruntovních a pozemkových knih, přepis původních textů, poradenství a doprovod do archivu.
česká i mezinárodní klientela/ both Czech and English speaking customers
Celá ČR
       
Jana Zajíčková www.hledampredky.cz zajickova.cfs@gmail.com Sýčina 48, 294 41 Dobrovice
česky
czech/english/deutsch
sestavování rodokmenu, vývodu či rozrodu, dohledávání předků v archivech na území celé ČR, dohledání informací o předcích, kteří emigrovali do USA, sepsání rodinné historie, pomoc se čtením záznamů z matrik a poradenství
česká i mezinárodní klientela/ for czech and international customers
Celá ČR/ Throughout the territory of the Czech Republic (i.e. the historical lands of Bohemia, Moravia and Silesia).
       
Jan Čech www.gencech.cz info@gencech.cz,
+420 777 893 352
Peroutkova 3, Praha 5
česky
czech/english/deutsch
Vyhledávání předků, sestavení rodokmenu v podobě grafu nebo vázané kroniky, vypátrání historie domu, přepisy starých textů, kurzy genealogie.
česká i mezinárodní klientela/ czech and international customers
Celá ČR/Whole territory of Czech Repubic
       
Martina Kronusová www.rodokmenvasirodiny.cz martina.kronusova@seznam.cz
Dr. Filipa 179, Poděbrady 29001
česky
czech
Sestavení rodokmenu, vývod z předků nebo rozrod
česká klientela/ czech customers only
Celá ČR/Whole territory of Czech Repubic
       
VAŠE GENY /
YOUR CZECH GENES
www.vasegeny.cz
www.yourczechgenes.com
vasegeny@seznam.cz

yourczechgenes@gmail.com
Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01
česky/english/deutsch

czech/english/deutsch
sestavení rodokmenu, vývodu, rozrodu, přímých linií rodu; sepsání rodinné kroniky i historie domu/gruntu; dohledání informací o vystěhovalcích do USA; přepisy a překlady pozemkových knih a listin; přednášková činnost; doprovod do archivu; poradenství/
Family tree work-out; Lineage work-out; Male/female lineage work-out; History of a house write-up; finding information on the Czech emigrants to the USA, Family chronicle and other services
česká i mezinárodní klientela/

Czech, English speaking clients
území České republiky

Czech Republic
       
Pavlína Škrabalová www.vlastnirodokmen.webnode.cz
www.czechroots.webnode.cz
vlastnirodokmen@centrum.cz
Husova 1161, Napajedla
česky/anglicky/německy

czech/english/deutsch
genealogické služby a poradenství, vyhledávání a zpracování podkladů pro sestavení rodokmenu/

česká i mezinárodní klientela/

czech and international customers
celá Česká republika

Czech Republic
       
Jan Ebert www.vasgenealog.cz
www.czechancestors.com
info@vasgenealog.cz
czechancestors@gmail.com
Vinařice 5E, 273 07 Vinařice
česky/anglicky/německy

czech/english/deutsch
Genealogické rešerše. Rodokmen do 10 - 12 generací (od počátku psaní matričních zápisů) s přímou mužskou linií včetně sourozeneckých vztahů. Porovnání výsledků pátrání se seznamy poddaných. Sestavení vývodu do 5.generace. Přepis a překlady jednotlivých matričních zápisů s digitálně zpracovaným rodinným stromem. Topografický rejstřík lokalit. Vysvětlení příjmení jak českých tak německých. Přepis a překlady katastrálních zápisů (čeština, němčina). /
Genealogical research in Czech archives (parish registers, land records). Ahnenvorschung und Erbenermittlung in Tschechien.
česká i mezinárodní klientela/

English speaking customers (USA)/ deutschsprachige Kunden (Österreich, Deutschland, Schweiz)
celá Česká republika

Czech Republic
       
Tereza Dvořáková www.genete.cz genete@centrum.cz 1.máje 369, Sezimovo Ústí 39102
česky
Rodopisný výzkum na všech územích Čech, Moravy i Slezska od rozsáhlých genealogických rešerší, zpracování rodových kronik k dílčím úkolům a pomoci ve Vašem samostatném bádání. česká klientela celá Česká republika
       
Marie Glöckner rodokmen.ic.cz rodokmeny@seznam.cz Sokolovská 15, 56151 Letohrad
česky/anglicky/německy

czech/english/deutsch
Vyhledávání a zpracovávání matričních zápisů (přímá linie rodu) a souvisejících archivních dokumentů včetně fotokopií, opisů a překladu textu, grafy, CD a knižní podoba historie rodu česká i mezinárodní klientela (English, Deutsch) převážně východní Čechy
       
Bc. Ivan K. Jakubík www.hledani-predku.cz
www.czechancestors.webnode.cz
i.jakubik@seznam.cz Americká 639, 336 01 Blovice
česky/anglicky

czech/english
Tvorba rodokmenů, hledání předků, genealogické služby. Vývod, rozrod. /
Qualified searching for your Czech and Moravian ancestors. Family trees. Services for foreigners with Czech and Moravian ancestors.
česká i zahraniční klientela /
Czech and English speaking clients
Celá Česká republika / The entire territory of the Czech Republic
       
Mgr. Markéta Pavlíková www.genealogiehk.cz
pavlikova@genealogiehk.cz Škroupova 497, 500 02 Hradec Králové 2
česky

czech/english
Genealogický výzkum v archivech v celé ČR. Čtení matričních záznamů. Rodový strom - tisk plakátu v designu dle přání klienta. Zpracování rodové kroniky. Výstup pátrání na CD + kniha. česká klientela Celá ČR
       
Eva Gärtnerová, MSc. www.najdupredky.cz
sophia@volny.cz / 725730534 Útěchovská 208/32, Brno 644 00
česky/německy

czech/deutsch
Všechny typy rodového bádání a tvorbu rodinné kroniky, vyhledání živé rodiny (i pro potřeby dědického řízení), vyhledání soudních spisů (adopce, dědictví atd.), historie domu (také pro potřeby soudních řízení), individuální doučování Vašeho bádání, přednášková a výuková činnost, překlady starých textů, grafické zpracování knihy a stromů, dárkové poukazy, zjištění a vysvětlení opakujících se události v rodech (nemoci, tragické události atd.), význam data narození, jména a příjmení, statistiky rodu česká a zahraniční klientela Celá ČR a zahraničí
       
Tomáš Brož https://rodokmen-predku.cz info@rodokmen-predku.cz Bezručova 795, 40001 Ústí nad Labem
česky
czech/deutsch
Genealogický výzkum v archivech České republiky, především oblast severních Čech/
Ahnenforschung in Archiven der Tschechischen Republik
česká i mezinárodní klientela/
for czech and international customers
bádání v celé ČR

List of czech professional genealogist

Here you can find the list of czech professional genealogist.

Many people are interested in their ancestors. It is difficult to do research in czech archives when you live abroad and you don't have any contacts to your potential relatives in Czech Republic. Then the only way is to come to do a research in Czech Republic or (more probable) to hire czech genealogist to do a  research for you.

We try to summarize czech genealogists, even there are not all of them in our list. At least there are some basic criterias - like scope of genealogy work, contacts, regions, language etc.

Please find the genealogist that has communication skills in english or in your language.

Attention: Genea.cz is not reponsible for the quality or output of genealogy work of these genealogists. We recommend to compare their recent work, exactly specify the expected result and to sign a contract.