Ukázka starého písma

Ukázka z "Učebnice čtení starých textů" vydané  v roce 2003 Českou genealogickou a heraldickou společností.

Ukázka představuje předtištěnou stránku z matriky zemřelých města Berounu. Obsahuje předtisk provedený švabachem a  v psaném textu se mísí humanistické písmo s kurentem.
Vedle toho se tu mísí jazyk latinský, český a německý. Nemoci jsou psány pouze německy.

Pod ukázkou je proveden přepis a překlad.

Poznámka:
1. R. D. = reverendus dominus = ctihodný nebo velebný pán
2. Jaké národnosti byli nebožtíci a jejich rodiny, těžko z těchto zápisů soudit.