Genea.cz » 

Hledání v databázi

Databáze informací - soupis archivních matrik ČR s doplňujícími informacemi využitelnými genealogy. Podrobné informace o cílovém stavu a záměru obsahu databáze naleznete na stránce o obsahu projektu.

Jsou k dispozici dva typy vyhledávání:

- prohledávání databáze obcí s uloženými informacemi jako je např. soupis archivních matrik včetně obcí zmíněných v matrice

- seznam okresů a jejich podřízených obcí

Poznámka: nenajdete zde konkrétní záznamy s osobami z daných matrik.