Genea.cz » 

Stará Genea

Stránky Genea.cz existovaly do roku 2007 ve své původní starší podobě. Původní skupina tvůrců o tyto stránky pečovala od roku 1998, ale postupně tato skupina přestala být aktivní a stránky byly pouze udržovány a nebyly dále rozvíjeny.

Obsah původních stránek můžete nalézt v jiném členění i na těchto stránkách. Výjimku ale tvoří:

  • Genealogické inzeráty byly přeneseny na server RodClan.cz, kde se sloučily se stávajícími. Je lepší, když tyto zdroje jsou dohledatelné na jednom místě. RodClan.cz je kontaktní databáze pro genealogické badatele.
  • Archiv auditoria Genealogie - Rodokmeny ze serveru Mageo. Tyto části auditoria z roku 1998-2006 můžete nalézt právě v této části.
  • Návod pro začínající badatele od Karla Kysilky, bohužel nikdy nedokončený a nezrevidovaný, který může najít v této části. Pokud máte znalosti a chuť doplnit tento návod, kontaktujte nás.