Podmínky zveřejnění v seznamu genealogů

Portál Genea.cz je jeden z nejnavštěvovanějších genealogických portálů v ČR. Má vrcholné postavení v nejpoužívanějších vyhledávačích a odkazuje na něj většina genealogických stránek.

Svým zaměřením chce pomáhat nejen laickým i profesionálním genealogům, ale i podávat informace pro širokou veřejnost, kterou zaujala myšlenka rodopisu. Mnozí se na tento portál obracejí s žádostí o doporučení na genealoga, který jim v bádání pomůže a připraví jim rodokmen či rodinnou kroniku nebo dohledá různé informace.

Kromě vyhledávačů, kde za značné peníze můžete získat lepší pořadí ve výsledcích hledání, není žádný seznam českých a moravských profesionálních genealogů. Chceme vytvořit seznam genealogů ve formě inzerce, který bude sloužit tápajícím lidem na internetu po genealogických pracích.

Jaké jsou spojeny poplatky s takovou inzerci? Protože provozovatelem portálu a organizátorem prací spojených s databází matrik a dalších údajů je občanské sdružení Genea, za zveřejnění očekáváme sponzorský dar v libovolné hodnotě, alespoň 500 Kč na jeden rok. 

Jako doklad o daru bude uzavřena darovací smlouva.

Tyto dary budou využity na financování nutných nákladů portálu a získávání nových dat do databáze. Projekt Genea je koncipován jako nekomerční portál bez omezení přístupu a pouze komunitní způsob financování nám umožní portál dále rozvíjet.

Informace o projektu Genea získáte zde.

Pro dotazy a jednání použijte kontaktní formulář zde.