Nejčastější příčiny úmrtí

Níže uvedený slovníček nemocí a příčin úmrtí využijete při luštění matrik zemřelých. Mnohé nemoci se dnes již naštěstí nevyskytují, takže slovníček také slouží pro představu s čím naši předkové museli bojovat.

Děkujeme za poskytnutí základních výrazů Aleně Křivánkové.

To dává slušný základ pro tvorbu slovníčku vámi - uživateli. Tato stránka je připravena jako tzv. wiki stránka, kdy obsah můžete vytvářet, editovat a doplňovat sami. Znáte např. Wikipedii? To je stejný princip.

Upravovat stránku mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. To je nutné jako ochrana před spamem.

Slovníček

[Article: NemociAúmrtí | Diskuze «]
HomePage Reload page Edit Versions Download HTML

[1]Název odkazu?

Originální výrazČeský výraz
nemusí být vždy gramaticky správný nejde vždy o překlad, ale i o vysvětlení pojmu
A
Abbruchbluttung krvácení při potratu
Abdomen acutum náhlá příhoda břišní, "akutní břicho"
Abdominaltyphus tyfus břišní
Abmagerung chřadnutí, vyhubnutí, úbytě - často
Abort potrat
Abort artefizieller, künstlicher potrat umělý, úmyslný
Abzehrung příčinou TBC, také nádorové onemocnění,sešlost věkem, vysílení jakékoliv
Acrinia renalis selhání ledvin
Adenocanthoma, adenocarcinoma, adenomyosarkoma, adenokarcinom zhoubný nádor (různého druhu)
Adynamie , adynamia sešlost věkem
Adynamia cordis selhání srdce, srdeční slabost
Akutbauch akutní břicho (doslova), sem zahrnovány příčiny jako zauzlení střev, prasklý žaludeční vřed, zánět slepého střeva, ledvinové či žlučové kameny
Alhus malomocenství
Allantiasis botulismus
Allgemeine Wassersucht celková vodnatelnost
Alterschwäche sešlost věkem
Altershalber věkem
Angina diphterica, angina membranacea záškrt
Angina pectoris ischemická choroba srdeční
AnginaLudivicí zánět dolní dutiny ústní
Anthrax, anthraxbeuleuhlák, sněť slezinná
Aphtenseuche, aphthae epizooticaeslintavka
Apoplexia cardiacamrtvice srdeční
Apoplexia cerebrimrtvice mozková
Appendictiszánět slepého střeva
Auplavice, auplawkaúplavice
Ausblutungvykrvácení
Ausgelassenerpsotník
Aussatzmalomocenství
Auswurf blutigerchrlení krve
Auszehrung vysílení, úbytě, TBC
B
Badetodutopení se (smrt) při koupání
Bakterienruhr úplavice
Barpelneštovice
Bauchflussúplavice
Bauchtyphusstyfus břišní
Bauchwassersucht vodnatelnost břišní
Bazillenruhrúplavice
Bergsuchtdušnost havířská, zaprášení plic
Beulenkrankheit, Beulenpestmor
BeuschelTBC
Blattern (schwarze)neštovice (černé, tj. pravé)
Blaue Pocke uhlák, sněť, Antrax
Blutfäulnis, Blutsepsis, Blutvergiftung otrava krve
Blutlauf, Blutfluss, Blutgangúplavice
Blutspeien, Blutspucken, Blutsturzchrlení krve (většinou při TBC), někdy při jaterní chorobě.
Brajnyzáškrt
Brandsněť
Bräune, Diphteritiszáškrt, angína
Brechruhr, epidemische Brechruhrúplavice, epidemie úplavice
Brightická horečkazánět ledvin
Brustwassersuchtvoda na plicích
Bubo, Bubonpestmor dýmějový
C, Č
Cachexiasešlost, vysílení a velký zhubnutí
Caissonkrankheitkesonová nemoc
Cancer, cancerosis, carcinoma zhoubný nádor, rakovina
Cardioplegiasrdeční mrtvice, ochrnutí srdce
Combustio popálenina s puchýři
Compresisneprůchodnost střev
Consumptiosešlost věkem, používáno i pro velké vysílení, zeslábnutí i tuberkulózu
Contagio, contagiummor, ale i nákaza
Contaminationákaza
Contusio cerebri zhmoždění mozku
Convulsio psotník, křeče
Crup, Krup záškrt, difterický krup
Čemasyfilis, příjice
Červenka červená úplavice
Čtvernice, čtvrtnice, čtvrtenice, čtvrtačkamalárie čtyřdenní
D
Darmeinklemmung, Darmeinschiebungneprůchodnost střev
Darmfrass, darmruhrúplavice střevní
Darre, Darrfieber, Darrsuchttuberkulóza
Decrepitussešlost věkem
Denničkamalárie tropická
Diarrhoea epidemicaúplavice
Diathesiskrvácivost
Diphterie, diphteritiszáškrt
Disenterie, dyzentérie, dyzenteřúplavice
Drobnice, drobotniceplané neštovice
Drüsenbeulemor dýmějový, hlíza
Dřístačka, dřízdačkaúplavice, průjem, běhavka
Durchfall, Durchlaufprůjem
Dürre, Dürrsuchttuberkulóza plicní
E
Eclampsia infantum, Eklampsie der Kinder křeče
Eiterblatternneštovice pravé
Emphysemarozedma plic
Emociatioúbytě (jakékoliv, nejen TBC)
Entkräftungsešlost věkem
Ergotismusotrava námelem
Ertrinkenutonutí
Erwürgungoběšení
F
Fabelsucht, Falbel, fallende Krankheitpadoucnice
Fallsuchtpadoucnice
fantivá nemocneštovice pravé
Faulfieber, febris calidatyfus břišní
Febris flava zimnice žlutá
Febris hectica tuberkulóza
Febris intermittens (quartana)malárie (čtvrtodenní)
Febris quintanahorečka volyňská, zákopová
Febris scarlatinosa rubraspála
Fieberhorečka i zimnice
Fieber anhaltendesmalárie tropická
Fieber hektisches, zehrendestuberkulóza plicní
Fieber hitziges, Fieberhitzetyfus břišní
Fík, morušenádor v konečníku
Flammentodsmrt upálením
Flammfieberspála
Flussfieber chřipka
Flecken, bőse -epidemická skvrnivka
Flecken, rote -neštovice plané, též zarděnky
Fleckfieber, Flecktyphusepidemická skvrnivka
Fraiss, Fraisen, fras, frajs, fryzlkřeče, psotník
francouzská nemoc, francouzysyfilis, příjice
Franzos, Franzosensyfilis, příjice
Freischleinkrvácení do mozku
Frieselnzarděnky
Frűhgeburtpředčasný porod
Fruchtwasseraspirationvdechnutí plodové vody
fulmine ictuszabití bleskem
G
Gallenbrechruhrcholera asijská
Gallenfiebertyfus břišní
Gallensucht, Gelbsuchtžloutenka
galská nemocsyfilis, příjice
gangraenasněť, gangréna
Gefrierenumrznutí
Gehirnapoplexiamrtvice mozková
Gehirnfellentzűndungzánět mozkových blan
Gehirnquetschungzhmoždění mozku
Gelbsuchtžloutenka
Genickstarretetanus
Gehirnapoplexiamrtvice mozková
Gewächsnádor zhoubný
Giftdyskrasieotrava
Glotzaugenemoc Basedowova
grand malvelký epileptický záchvat
Granulom maligneszhoubný nádor mízní
Grippe spanischešpanělská chřipka
H
Halskrankheitzáškrt
Hautbrandspála
Herzschlagmrtvice(srdeční)
Hirnschlagmrtvice(mozková)
Hitziges Fiebertyfus břišnínebo jakákoliv vysoká kolísavá teplota
Hlavnice, hlavničkatyfus břišní
Hluchá nemocpadoucnice
Horečka blaťácká, žňováleptospiróza
Horečka hektickáTBC
Hund, Roterhundspála
Hundswutvzteklina
Hünschmor
Hydrops universalisvodnatelnost celková
Jahlinyspalničky
K
Kašel dusivýčerný kašel
Knollsuchtmalomocenství
Keuchhusten černý kašel
Kindbettfieber horečka omladnic
Kňahněneštovice
Kog, Kogemor
Konvulsepsotník
Korsentuberkulóza
Koutnická horečkahorečka omladnic
Krvácivost novorozenců nedostatek vitamínu K a jiné krevní poruchy
L
Lachmuskelkrampftetanus
Lakotěstaročeský výraz pro TBC u dětí
Lámání v kloubech (údech)zánět kloubů
Lähnung, Paralyseobrna, ochrnutí
Lebendschwacheslabost k životu (často u dětí, které zemřely hned po porodu)
Lumpersuchttuberkulóza
Lungenblutungkrvácení z plic
Lungenentzündung zápal plic
Lungenschwindsucht, Lungensuchtplicní souchotiny, tuberkulóza plic
Lungenwassersuchtvodnatelnost plic
Lyssavzteklina
M
Marasmus senilissešlost věkem
Masern,Rötelnspalničky
Mázdřivkazáškrt
Měknutí mozkuodumření části mozku, po mrtvici
Moribundus adlatapřinesen umírající
Mundsperre tetanus
N
Nerven Fieber nejčastěji tyfus břišní
O
obrna třaslaváParkinsonova nemoc
Osýpkyspalničky
Otrava kostíkem otrava fosforem
P
Pastelínkonečník
Pest, Pestbeulemor
Petečetyfus břišní, cokoliv s vyrážkou či krevními výrony, morová horečka
Pneumonia crouposazánět plic
Pocken schwarzeneštovice
Progresivní paralýza poslední stádium syfilis
Phthisis intestinalisprůjem (tuberkuloza střevní)
Phthisissouchotiny, tuberkuloza
Puerperalfiber horečka omladnic,poporodní
R
Rabiesvzteklina
Ritteln červená kožní vyrážka,erytém, též zarděnky
Rotsuchtspalničky
Rötelnzarděnky
Ryglespalničky
Rubeolazarděnky
Ruhr úplavice
S
ScrophulosaTBC krčních uzlin
Segenmor
Scharlach, Scharlachfieberspála
Schleimfieber, Schleimschlagtyfus břišní
Schlundbräunezáškrt
Seitenstechenpíchání v boku = zánět pohrudnice
Seitenstechen,epidemischeschřipka
Střídavkastřídavá horečka (přenos hmyzem),v naší oblasti jen výjimečně malárie
Schwinde, Schwindsuchttuberkulóza
Skrofeln, Skrofelsuchtkrtice (tuberkulóza na krční mízní uzlině)
Stechenbodání, píchání, bodavá bolest
Stickkatarzáškrt
Studený absces hnisavé ložisko TBC
T
Tabes dorsalis poslední stádium syfilis
Tálovitost krveotrava krve, leukémie
Tentamenpokus
Tollsucht, Tollwutvzteklina
Trismus neonatorum novorozenecký tetanus
Tympanitis vodnatelnost těla
Typhus, hitziges Fiebertyfus,hlavnička
typhus exantemicaskvrnitý tyfus
typhus bellicusskvrnitý tyfus
U'
Ulcus venticuližaludeční vřed
Unglücklich Geburtnešťastný porod
V,W
volvulus intestinizauzlení střev
vřed, břed,břediskopsotník, křeče
Wassersuchtvodnatelnost
Z
Zahnfieberjakákoliv horečka, přičítaná růstu zoubků.
Zbubření krveotrava krve
Zbubření plicotok plic, plicní edém
Ztučnělé lůžkopoškozená placenta, např. u diabetiček
Zžíravý vřed chronické onemocnění kůže s tvorbou vředů.Lupus
Last changed: 04.01.2016 11:59 by marie mackerlová - HomePage Reload page Edit Versions Download HTML