Vojenství

I když někteří lidé se koukají na vojenskou službu jako na cosi zlého, i tady lze najíti některé velmi zajímavé události, které prožili naši předci. Třeba, že váš prapraděd bojoval v prusko - rakouské válce v roce 1866 nebo nastoupil do zbraně, sic nerad v roce 1914 za Rakousko. Nebo se po vzniku legií přidal k osvoboditelům.

    

     Řekněme si co všechno můžeme ve Vojenském archivu nalézt. Zdaleka zde nejsou vyjmenovány všechny archiválie, které lze v archivu nalézt, ale jsou zde dle mého názoru pro nás genealogy ty nejdůležitější:

Kmenové - kvalifikační listy vojáků

     Máte doma starou černobílou fotografii, nevíte jaké měl váš děd vlasy oči a jiné podrobnosti. Chcete se dozvědět k jakému regimentu byl přidělen. Na všechny tyto otázky vám odpoví kmenové listy. Kvalifikační listy jak už jejich název napovídá jsou obrázkem vojenského vzdělání.

     Ve vojenském archivu se nachází sbírka kmenových listů z let 1750-1910 včetně, tudíž zaznamenává zhruba 160 let historických ročníků seřazených podle roku narození. Nejsou zastoupeny ročníky 1751,1753,1754 a 1758. Ročníky 1865 až 1879 jsou velmi obtížně dostupné. Ročník 1865 je v rozpadajícím se stavu. K vyhledání kmenového listu vám postačí příjmení (jméno) a rok narození.

Legionářské spisy

     Asi každý z nás bude mít ve svém příbuzenstvu nějakého toho osvoboditele a tvůrce naší vlasti (spisy obsahující složku zahraniční činnosti vojáka, může zde být také demobilizační list, poté údaje o činnosti v legii, vyznamenání ). K vyhledání postačí: příjmení (jméno) a rok narození. Je však lepší pokud víte, že byl na It. frontě náhlédnout do jejich seznamu a pak zadat i číslo matriky, pak je nalezení téměř stoprocentní.

Seznam italských legionářů

     Seznam je ve dvou svazcích, je z opisu seznamu z roku 1930, jsou v něm legionáři bojující v italských legiích. V seznamu je uvedeno: příjmení-jméno-č. matriky (pod tímto číslem si poté můžete vyžádat spis)-pluk-datum zajetí-datum vstupu do legie-narození-místo.

Seznam sibiřské armády

     Jedná se o seznam který byl vydáván v časopise Legionář v roce 1919, který pod názvem Seznam sibiřské armády vydala Kancelář Československých legií v Praze (nakl. "Melantrich" Praha). Jedná se o seznam lidí, kteří k 1.1. 1919 byli zaznamenáni ke svým plukům a čekají na transport. Nejsou zde uvedeny osoby mrtvé,ani osoby které se ke svému pluku nepřihlásili. Seznam je dle abecedy, kde je uvedeno: příjmení-jméno-narození-místo.

Spisy vojáků bojujících na západní frontě

     Daného vojáka bojujícího za druhé světové války si můžete vyhledat v abecedním seznamu vojáků, kde jsou očíslovány dle jejich čísel v zahraniční armádě. A poté si ho dle tohoto čísla můžete nechat vyhledat. V tomto spisu je jejich činnost v zahraničí do návratu do vlasti.

Seznam vojáků /neúplný/, kteří prošli tzv. Polským legionem

     (naši vojáci v Polsku v roce 1939) - je to cca 700 jmen (podle některých informací jich legionem prošlo až kolem 2000). U každého jména máš národnost, vyznání, hodnost v prvorep. armádě, zaměstnání, jména rodičů, vyznání, poslední bydliště.

Komentáře k článku