Genea.cz » 

Rady do začátku

Tato část slouží jako rekapitulace nebo nápověda pro všechny badatele, kteří se rozhodli věnovat rodopisu neboli genealogickému bádání.

Nejdůležitější část je věnována matrikám. Ale svoje rodinné bádání začněte u svých blízkých - rodičích či prarodičích. Určitě mají svoje rodné listy nebo třeba výpisy z matrik, které museli předkládat státní zaměstnanci v době protektorátu za 2.sv. války. Cenné jsou staré rodinné fotografie, zápisky, deníčky atd. Teprve když vytěžíte žijící členy rodiny a jejich dokumenty, musíte rozšířit svoje bádání. Nejčastěji do archivu do matrik a gruntovních knih. Nebo když budete mít hodně velké štěstí, někdo jiný mohl zpracovat historii gruntů v dané vesnici nebo můžete spojit bádání s výsledky vzdálených příbuzných a známých.

Popis jak bádat v archivech a jaké prameny tam můžete nalézt je na následujících stránkách nebo v menu Bádání v archivu.