Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, založená v roce 1969 a navazující na starší tradice Rodopisné společnosti československé, je zájmovou občanskou organizací. V souladu se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Těžiště činnosti Společnosti, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou, pravidelném pořádání kurzů pro začínající, respektive pokročilé genealogy, přednáškové činnosti a shromažďování odborné i populárně naučné literatury v knihovně Společnosti, přístupné všem členům. Společnost se nezabývá komerčním zpracováváním rodokmenů a vývodů, je však ochotna případným zájemcům tyto služby zprostředkovat.