Latinsko-český slovníček základních výrazů

Děkujeme panu Stanislavovi Procházkovi, který vybral základní latinské výrazy pro genealogy z latinsko-českého slovníku.


To dává slušný základ pro tvorbu slovníčku vámi - uživateli. Tato stránka je připravena jako tzv. wiki stránka, kdy obsah můžete vytvářet, editovat a doplňovat sami. Znáte např. Wikipedii? To je stejný princip.

Upravovat stránku mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. To je nutné jako ochrana před spamem.

 

Slovníček

[Article: LatinskySlovnik | Diskuze ]
HomePage Reload page Edit Versions Download HTML

Tučný text

[Edit] Text nadpisu

Latinský výraz Český výraz
abaviaprabába
abavusprapředek, předek
abbaotec, opat
abbatiaopatství
abnepospravnuk
abneptispravnučka
absod, s, z
ackerersedlák, oráč
adk, ke, ku, u, na, do
adoptatioadopce
aetásstáří, věk
affinisšvagr
agočinit, konat
allodiumstatek bez lenního závazku
ambokazatelna; oba dva, všichni
amitateta
amita magnaprateta
anicilla služka
annusrok, léto
anusstařena
aprilisduben
arxhrad, pevnost, tvrz
ascriptiozapsání
atavusděd, předek
augustussrpen
aviababička
avusděd, předek
babtisatuskřest
beneficiatusleník, vazal, man, obročník
boariuspasák volů, volák
bonumjmění, majetek
capellanuskaplan
cappellakaple betlémská,plášť sv.Martina, kaple
casariusdomkář
civisobčan, obec
civitasobčanský
cleriuskněz, duchovní
codexkniha, spis, seznam
cognatiopokrevní příbuznost
cognomenpříjmení
comitatushrabě, hrabství
coniugiumsňatek
coniunxmanželka
coniugalismanželský
coniuxmanžel
consobrinasestřenice
consobrinusbratranec
conubiumsňatek
cooperatorpomocný kněz, kaplan
copulatiosvazek manželský
curiaradnice, shromáždiště
des, se, na, z, ze
deabohyně
decemberprosinec
decessusubývání, smrt
defungorzemřít
dictusřečený
divertiumrozvod
domesticusrodinný, členové rodiny
ecclesiacírkev, chrám, kostel
egojá, mé bytosti, já právě
eodemtéhož dne
eruspán, vlastník
escobude
eta, i, ale
exz, ze, s, se, od,hned po, co
ex pagoz obce
exanimismrtvý
faber ferrariuskovář
familiantdědičný nájemce panské půdy
famulussluha
februariusúnor
filiadcera
filiussyn
frater patruelisbratranec
frater uterinusnevlastní bratr
fratris uxorbratrova žena
funduspozemek
gazariusdomkař
generzeť
genetrixrodička, matka
genitorploditel, otec
gentilispříbuzný
gentilitaspříbuzenství rodové
genusrod, původ
hebdomastýden
hebammeporodní bába
hodie (natus) dnes (narozený)
hospitalchudobinec
hereditásdědictví
humatiopohřeb
christianuskřesťanský
ianuariusleden
ibidemtamtéž
illeonen, ona, ono
inv, ve, na, mezi,až do, do, pro, k
in extremiskrátce před smrtí
in ultimis těsně před smrtí
incunabularodiště, původ
infansdítě
ingenuitassvobodný rod, stav
insigneznak, známka
isten, ta, to, on, ona, ono
iudexrychtář, soudce
iuliusčervenec
iuniusčerven
lectussňatek
letumsmrt
levans hlavní kmotr
liberimanželské děti
liberiděti
liberi legitimimanželské děti
liciniusjméno
liviamanželka
maiuskvěten
maritamanželka
mariti fratermanželův bratr
maritusmanžel
martiusbřezen
masmuž
masculiusmužský
matrimoniummanželství
missamše, bohoslužba
molamlýn
molitormlynář
muliervdaná žena
nascornarodit se
natadcera
nationarození
naturodem, věkem
naturanarození, rod
naturalisrodný (otec)
natussyn
neposvnuk
neptisvnučka
nominojmenovat, nazývat
novemberlistopad
novercamacecha
nubosnoubenka, paní
nuptiaesvatba
nuptiatesňatek
nurussnacha, mladá žena
nymphadívka, nevěsta
obpřed, za, pro
obiitzemřel
obstetrixporodní bába
octoberříjen
operariusdělník, nádeník
orbussirotek, bezdětný, ovdovělí
orphanussirotek
paginastránka
pagoobec
pannifexsoukeník
papaotec, biskup, papež
paranymphadružička
parentesrodič, otec
parochialisfarní kostel
parturiochystat se porodit
paterotec, hlava rodiny
paternusotcovský, domácí, rodný
patrinirodič, matka
patruusstrýc
patruus magnusprastrýc
partusporod
pauloo málo, nedávno, hned na to
perpřes, po, v, za
pistorpekař
plebesfarnost
posthumuspohrobek
privignanevlastní dcera
privignusnevlastní syn
proaviuspraděd
progeniesrod, pokolení, potomek
prolesděti, potomci, věk
pronepospravnuk
proneptispravnučka
publicaobecní, státní, veřejný, úřední
puelladívka
puerchlapec
pupillussirotek
regestazáznamy, soupisy, výtahy
relictuspozůstalý
russtatek, otcovská pole
rusticussedlák
sacellumkaple, svatyňka
sacerdoskněz, kněžka
saeclumvěk, pokolení, rod
sartorkrejčí
senexstarý
septemberzáří
septimanatýden
sepulturapohřeb, hrob
seriessled časový, rod, rodokmen
servaslužebná
sexuspohlaví
signaturaoznačení
socertchán
socratchyně
sororsestra
soror uterinanevlastní sestra
sororis filianeteř
sororis filiussynovec
sororis maritussestřin manžel
sponsasnoubenka, nevěsta
sponsanevěsta
sponsussnoubenec, ženich
sponsusženich
subpod vedením (ochranou)
subdituspoddaný, podrobený
sublimitasvýsost, vznešenost
sumbýt, existovat
telonariuscelník
testamentumzávěť
testissvědek
testissvědek
textortkadlec
tombahrob, náhrobek
unigenasourozenec
univiražena jednou provdaná
urbáriumměstská pozemková kniha
uteruspotomstvo, děti
uxormanželka
uxoris fratermanželčin bratr
uxoriusmanželský
venatorlovec
viduavdova, neprovdaná žena
viduavdova
viduusvdovec
vispillohrobař, hrobník
vitricusotčím
Last changed: 01.06.2015 12:25 by marie mackerlová - HomePage Reload page Edit Versions Download HTML