Slovenská genealogicko-heraldická společnost

nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin
Slovenská republika

www.genealogy-heraldry.sk

Klub pro českou heraldiku a genealogii

U Rajské zahrady 20
130 00 Praha 3 - Žižkov

www.heraldica.cz

 

Heraldická společnost v Praze

Ing. Jan LochP.S. 252
111 21 Praha 1

www.heraldicka-spol.net

Akademie heraldických nauk České republiky

Foltýnova 15
635 00 Brno

www.ahn-cr.info

Zemská stavovská rodová unie

Sekretariát ZSRU
Náměstí českých bratří 29/10
460 01 Liberec

www.zsru.cz

Česká vexilologická společnost

(Do roku 2004 Vexilologický klub)

Pod lipami 58
130 00 Praha 3 - Žižkov

www.vexilologie.cz