Matrika, Soběhrdy 7
matrika oddaných (1859-1910)

Fond

Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1951)
Státní oblastní archiv v Praze

Farnost

farnost církve evangelické Soběhrdy f.ev.

Signatury

signatura: G
signatura: M1-14/7
signatura výpůjční: Soběhrdy 7

Informace

originál
kniha
Rejstřík obcí
Poznámka: *t Na posledním foliu zlomek indexu z let 1886 a 1887. Jednotlivé zápisy.

Místa

obec Praha
část obce Čakovice
část obce Čížkov
část obce Leskovice
část obce Peklo, dvůr ( Pelhřimov)
část obce Radíč
část obce Vinohrady (část)

Vysvětlivky

Fond
- název fondu, ve kterém je daný dokument, písemnost v archivu vedena, včetně názvu archivu

Signatury
- názvy signatur, které (historické nebo současné) byly použity pro tento dokument

Informace
- typy dalších informací, které dokument obsahuje. Např. seznam, rejstřík obcí, které jsou v matrice zmíněny. Nebo jmenný rejstřík, který kniha obsahuje. Dále jsou ke knize různé poznámky:

*p - obecné poznámky
*r - rozměry knihy
*d - datování
*f - stránkování, rozsah stran pro daný typ části matriky

Místa
- seznam, rejstřík míst, které jsou v dokumentu (např. matrice) obsaženy

 Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!