Matrika, Pozdeň 1
matrika zemřelých (1718-1755)

Fond

Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1951)
Státní oblastní archiv v Praze

Farnost

farnost církve římskokatolické Pozdeň f.ř.k.

Signatury

signatura: Pozdeň I.
signatura: M24-9/1
signatura filmu: M24-9/1
signatura výpůjční: Pozdeň 1

Informace

originál
kniha
Rejstřík obcí
Poznámka: *r 19,5x30 *p česky,latinsky,německy

Místa

část obce Bílichov
část obce Hořešovice
část obce Hořešovičky
část obce Hřešice
část obce Hřešický Mlýn
část obce Jedomělice
část obce Líský
část obce Pozdeň
část obce Zichovec
obec neznámá Posenský zámek (neznámá)

Vysvětlivky

Fond
- název fondu, ve kterém je daný dokument, písemnost v archivu vedena, včetně názvu archivu

Signatury
- názvy signatur, které (historické nebo současné) byly použity pro tento dokument

Informace
- typy dalších informací, které dokument obsahuje. Např. seznam, rejstřík obcí, které jsou v matrice zmíněny. Nebo jmenný rejstřík, který kniha obsahuje. Dále jsou ke knize různé poznámky:

*p - obecné poznámky
*r - rozměry knihy
*d - datování
*f - stránkování, rozsah stran pro daný typ části matriky

Místa
- seznam, rejstřík míst, které jsou v dokumentu (např. matrice) obsaženy

 Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!