část obce Klenov

Identifikace

ICZUJ: 546968
KODCOB: 066095
ID31: 9992
ID32: 9992
GPS: JTSK (Y, X): 722491, 1145496
S-42 (Y, X): 3492046.956, 5451857.246
UTM (Y, X): 491926.6213, 5449537.0530
Šířka/Délka: 49° 11' 54.8809725500", 14° 53' 21.0481175100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLENOV v r. 1869-1910 osada obce Pohoř v okr. Třeboň, v r. 1921-1930 obec v okr. Třeboň, v r. 1950-1979 obec v okr. Jindřichův Hradec, od 1.1.1980 část obce Pluhův Žďár v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Klenau
část obce Klenov

Nadřazená místa

obec Pluhův Žďár

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!