část obce Pleše

Identifikace

ICZUJ: 507628
KODCOB: 121690
ID31: 9989
ID32: 9989
GPS: JTSK (Y, X): 727433, 1145180
S-42 (Y, X): 3487105.063, 5451534.864
UTM (Y, X): 486986.7413, 5449214.8010
Šířka/Délka: 49° 11' 44.1396535200", 14° 49' 16.9789431600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PLEŠE v r. 1869-1930 obec v okr. Třeboň, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, v r. 1961-1976 obec v okr. Jindřichův Hradec, 30.4.1976-30.6.1990 část obce Kardašova Řečice v okr. Jindřichův Hradec, od 1.7.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Pleše

Nadřazená místa

obec Pleše

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1662-1691), 4719, matrika narozených
Matrika (1692-1749), 4720, matrika narozených
Matrika (1750-1769), 4724, matrika narozených
Matrika (1770-1778), 4725, matrika narozených
Matrika (1778-1784), 4726, matrika narozených
Matrika (1785-1814), 4732, matrika narozených
Matrika (1815-1838), 4734, matrika narozených
Matrika (1815-1838), 4749, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1839-1850), 4735, matrika narozených
Matrika (1850-1860), 4736, matrika narozených
Matrika (1861-1878), 4737, matrika narozených
Matrika (1878-1894), 4738, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1660-1691), 4719, matrika oddaných
Matrika (1692-1749), 4721, matrika oddaných
Matrika (1750-1769), 4724, matrika oddaných
Matrika (1770-1777), 4725, matrika oddaných
Matrika (1778-1784), 4726, matrika oddaných
Matrika (1785-1815), 4732, matrika oddaných
Matrika (1815-1845), 4739, matrika oddaných
Matrika (1845-1880), 4740, matrika oddaných
Matrika (1881-1902), 4741, matrika oddaných
Matrika (1671-1691), 4719, matrika zemřelých
Matrika (1692-1749), 4721, matrika zemřelých
Matrika (1750-1769), 4724, matrika zemřelých
Matrika (1770-1777), 4725, matrika zemřelých
Matrika (1778-1784), 4726, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1785-1814), 4732, matrika zemřelých
Matrika (1815-1865), 4742, matrika zemřelých
Matrika (1865-1880), 4743, matrika zemřelých
Matrika (1880-1904), 4744, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1660-1814), 4745, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1660-1814), 4745, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1750-1814), 4745, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1760-1769), 4747, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1760-1824), 4750, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1778-1802), 4748, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1854-1865), 4746, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1865-1899), 4751, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!