část obce Nová Olešná

Identifikace

ICZUJ: 562734
KODCOB: 156957
ID31: 9969
ID32: 9969
GPS: JTSK (Y, X): 703170, 1150564
S-42 (Y, X): 3511860.640, 5449316.328
UTM (Y, X): 511732.2359, 5446997.1690
Šířka/Délka: 49° 10' 32.4190490700", 15° 9' 39.4894647700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ OLEŠNÁ v r. 1869 pod názvem Německá Olešná obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1880-1890 pod názvem Německá Volešna obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1900-1930 pod názvem Německá Olešná obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1950 obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1961-1990 část obce Strmilov v okr. Jindřichův Hradec, od 24.11.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Deutsch-Woleschna
část obce Německá Olešná
část obce Německá Volešna
část obce Nová Olešná

Nadřazená místa

obec Nová Olešná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!