část obce Kostelní Vydří

Identifikace

ICZUJ: 508357
KODCOB: 070556
ID31: 9941
ID32: 9941
GPS: JTSK (Y, X): 685263, 1160612
S-42 (Y, X): 3530912.550, 5441653.989
UTM (Y, X): 530776.3862, 5439337.9510
Šířka/Délka: 49° 6' 22.0188662500", 15° 25' 18.0115866700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOSTELNÍ VYDŘÍ v r. 1869-1950 obec v okr. Dačice, v r. 1961-1979 obec v okr. Jindřichův Hradec, 1.7.1979-30.6.1990 část obce Dačice v okr. Jindřichův Hradec, od 1.7.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Kirchwiedern
část obce Kostelní Vydří

Nadřazená místa

obec Kostelní Vydří

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!