část obce Lovětín

Identifikace

ICZUJ: 546500
KODCOB: 087688
ID31: 9928
ID32: 9928
GPS: JTSK (Y, X): 710513, 1145697
S-42 (Y, X): 3503952.090, 5453198.734
UTM (Y, X): 503826.9069, 5450877.9940
Šířka/Délka: 49° 12' 38.4531462500", 15° 3' 9.1555339210"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LOVĚTÍN v r. 1869-1880 osada obce Jarešov v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1890 osada obce Jarošov v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1900-1974 obec v okr. Jindřichův Hradec, od 1.1.1975 část obce Jarošov nad Nežárkou v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Lovětín
část obce Lowetin

Nadřazená místa

obec Jarošov nad Nežárkou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!