část obce Hatín

Identifikace

ICZUJ: 546291
KODCOB: 037516
ID31: 9902
ID32: 9902
GPS: JTSK (Y, X): 722208, 1155612
S-42 (Y, X): 3493628.952, 5441861.129
UTM (Y, X): 493507.9730, 5439545.0070
Šířka/Délka: 49° 6' 31.3730418000", 14° 54' 39.7715389800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HATÍN v r. 1869 osada obce Polště v okr. Jindřichův Hradec, od r. 1880 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Hatín
část obce Hatzken

Nadřazená místa

obec Hatín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!