část obce Dolní Pěna

Identifikace

ICZUJ: 562467
KODCOB: 043656
ID31: 9889
ID32: 9889
GPS: JTSK (Y, X): 714144, 1156454
S-42 (Y, X): 3501734.693, 5442063.364
UTM (Y, X): 501610.4127, 5439747.1600
Šířka/Délka: 49° 6' 38.0352627400", 15° 1' 19.4388446500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ PĚNA v r. 1869-1950 obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1961-1990 část obce Horní Pěna v okr. Jindřichův Hradec, od 24.11.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Dolní Pěna
část obce Nieder-Baumgarten

Nadřazená místa

obec Dolní Pěna

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!