část obce Dobrohošť

Identifikace

ICZUJ: 562416
KODCOB: 004383
ID31: 9888
ID32: 9888
GPS: JTSK (Y, X): 680797, 1164265
S-42 (Y, X): 3535811.585, 5438605.293
UTM (Y, X): 535673.4262, 5436290.4960
Šířka/Délka: 49° 4' 42.3821836100", 15° 29' 18.5756260600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOBROHOŠŤ v r. 1869 pod názvem Dobrohošt osada obce Bílkov v okr. Dačice, v r. 1880-1910 osada obce Bílkov v okr. Dačice, v r. 1921-1950 obec v okr. Dačice, v r. 1961-1979 část obce Bílkov v okr. Jindřichův Hradec, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Dačice v okr. Jindřichův Hradec, od 24.11.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Dobrohošť

Nadřazená místa

obec Dobrohošť

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1662-1702), 3086, matrika narozených
Matrika (1703-1724), 3087, matrika narozených
Matrika (1725-1744), 3088, matrika narozených
Matrika (1745-1782), 3089, matrika narozených
Matrika (1783-1855), 3090, matrika narozených
Matrika (1792-1827), 9073, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1662-1720), 3095, matrika oddaných
Matrika (1721-1770), 3096, matrika oddaných
Matrika (1817-1887), 9067, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1668-1715), 3098, matrika zemřelých
Matrika (1716-1761), 3099, matrika zemřelých
Matrika (1762-1796), 3100, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých
Matrika (1878-1922), 9071, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1662-1720), 3106, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1662-1734), 3103, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1735-1796), 3104, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1863), 3107, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1863), 3108, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1863), 3105, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!