část obce Dívčí Kopy

Identifikace

ICZUJ: 529753
KODCOB: 105295
ID31: 9887
ID32: 9887
GPS: JTSK (Y, X): 710284, 1140158
S-42 (Y, X): 3503466.696, 5458721.579
UTM (Y, X): 503341.7109, 5456398.5900
Šířka/Délka: 49° 15' 37.2361461800", 15° 2' 45.3390456500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DÍVČÍ KOPY v r. 1869-1890 pod názvem Díčkop t. Dívčí Kopy obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 pod názvem Dívčí Kopy t. Díčkop obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1921-1950 obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1961-1992 část obce Nová Včelnice v okr. Jindřichův Hradec, od 1.1.1993 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Díčkop
část obce Dívčí Kopy

Nadřazená místa

obec Dívčí Kopy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 9054, matrika narozených
Matrika (1785-1833), 4862, matrika narozených
Matrika (1787-1808), 5950, matrika narozených
Matrika (1808-1833), 5952, matrika narozených
Matrika (1826-1845), 5953, matrika narozených
Matrika (1846-1856), 5954, matrika narozených
Matrika (1857-1872), 5955, matrika narozených
Matrika (1873-1884), 5956, matrika narozených
Matrika (1884-1901), 5957, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1785-1830), 4862, matrika oddaných
Matrika (1787-1833), 5958, matrika oddaných
Matrika (1833-1888), 5959, matrika oddaných
Matrika (1888-1927), 5960, matrika oddaných
Matrika (1913-1922), 8997, matrika oddaných
Matrika (1785-1832), 4862, matrika zemřelých
Matrika (1788-1827), 5961, matrika zemřelých
Matrika (1826-1845), 5953, matrika zemřelých
Matrika (1845-1872), 5962, matrika zemřelých
Matrika (1873-1896), 5963, matrika zemřelých
Matrika (1897-1931), 5964, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1787-1872), 5965, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!