část obce Toužín

Identifikace

ICZUJ: 546127
KODCOB: 024457
ID31: 9876
ID32: 9876
GPS: JTSK (Y, X): 685871, 1164137
S-42 (Y, X): 3530762.835, 5438079.788
UTM (Y, X): 530626.7323, 5435765.2060
Šířka/Délka: 49° 4' 26.3501321600", 15° 25' 9.6555595780"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TOUŽÍN v r. 1869-1950 obec v okr. Dačice, od r. 1961 část obce Dačice v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Thusing
část obce Toužín

Nadřazená místa

obec Dačice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!