část obce Dačice III

Identifikace

ICZUJ: 546127
KODCOB: 404161
ID31: 9866
ID32: 9866
GPS: JTSK (Y, X): 684311, 1163943
S-42 (Y, X): 3532285.061, 5438472.792
UTM (Y, X): 532148.3386, 5436158.0490
Šířka/Délka: 49° 4' 38.7922594700", 15° 26' 24.7688561300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DAČICE III v r. 1869 pod názvem Stránky osada obce Dačice v okr. Dačice, v r. 1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890 pod názvem Stranské Předměstí osada obce Dačice v okr. Dačice, v r. 1900-1979 se jako osada neuvádí, od 1.1.1980 část obce Dačice v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Dačice III
část obce Stránky
část obce Stranské Předměstí

Nadřazená místa

obec Dačice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!