část obce Dačice I

Identifikace

ICZUJ: 546127
KODCOB: 404144
ID31: 9864
ID32: 9864
GPS: JTSK (Y, X): 684467, 1163458
S-42 (Y, X): 3532067.978, 5438933.745
UTM (Y, X): 531931.3440, 5436618.8140
Šířka/Délka: 49° 4' 53.7537889000", 15° 26' 14.2033060900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DAČICE I v r. 1869-1979 viz Dačice, od 1.1.1980 část obce Dačice v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Dačice I

Nadřazená místa

obec Dačice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1904-1914), Slaný 56, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!