část obce Nový Svět

Identifikace

ICZUJ: 546097
KODCOB: 137731
ID31: 9848
ID32: 9848
GPS: JTSK (Y, X): 697119, 1161948
S-42 (Y, X): 3519325.923, 5438804.324
UTM (Y, X): 519194.4786, 5436489.4470
Šířka/Délka: 49° 4' 51.4687298500", 15° 15' 46.2677270200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÝ SVĚT v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880-1890 osada obce Dolní Radikov v okr. Dačice, v r. 1900-1950 osada obce Dolní Radíkov v okr. Dačice, v r. 1961-1974 část obce Radíkov v okr. Jindřichův Hradec, od 1.7.1974 část obce Český Rudolec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Neuwelt
část obce Nový Svět

Nadřazená místa

obec Český Rudolec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika narozených
MATRIKY (1686-1713), M23 SDL / 03, matrika narozených
matrika (1709-1746), M23PTR / 01a, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
MATRIKY (1665-1690), M23 SDL / 02, matrika oddaných
MATRIKY (1686-1713), M23 SDL / 03, matrika oddaných
matrika (1709-1746), M23PTR / 01a, matrika oddaných
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika zemřelých
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 03, matrika zemřelých
matrika (1709-1746), M23PTR / 01a, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!