část obce Mutná

Identifikace

ICZUJ: 546054
KODCOB: 017892
ID31: 9839
ID32: 9839
GPS: JTSK (Y, X): 687755, 1170337
S-42 (Y, X): 3529691.566, 5431688.548
UTM (Y, X): 529555.9001, 5429376.5690
Šířka/Délka: 49° 0' 59.6543145200", 15° 24' 15.1955479100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MUTNÁ v r. 1869-1950 obec v okr. Dačice, od r. 1961 část obce Cizkrajov v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Motten
část obce Mutná
část obce Mutten

Nadřazená místa

obec Cizkrajov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!