část obce Cep

Identifikace

ICZUJ: 509191
KODCOB: 017469
ID31: 9835
ID32: 9835
GPS: JTSK (Y, X): 732472, 1175477
S-42 (Y, X): 3486005.236, 5420840.225
UTM (Y, X): 485887.3623, 5418532.6650
Šířka/Délka: 48° 55' 10.4506684000", 14° 48' 26.5062428100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CEP v r. 1869-1890 obec v okr. Třeboň, v r. 1900-1910 pod názvem Cep t. Čep obec v okr. Třeboň, v r. 1921-1950 obec v okr. Třeboň, v r. 1961-1976 obec v okr. Jindřichův Hradec, 30.4.1976-30.6.1990 část obce Suchdol nad Lužnicí v okr. Jindřichův Hradec, od 1.7.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Cep
část obce Čep

Nadřazená místa

obec Cep

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1715), 7679, matrika narozených
Matrika (1715-1733), 7680, matrika narozených
Matrika (1733-1755), 7682, matrika narozených
Matrika (1756-1805), 7683, matrika narozených
Matrika (1805-1840), 7684, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1839-1863), 7688, matrika narozených
Matrika (1863-1921), 7689, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1671-1733), 7679, matrika oddaných
Matrika (1733-1767), 7682, matrika oddaných
Matrika (1768-1864), 7694, matrika oddaných
Matrika (1671-1733), 7697, matrika zemřelých
Matrika (1733-1767), 7682, matrika zemřelých
Matrika (1758-1843), 7698, matrika zemřelých
Matrika (1837-1905), 7702, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1810-1890), 7704, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1891-1907), 7705, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!