část obce Budeč

Identifikace

ICZUJ: 546020
KODCOB: 015211
ID31: 9830
ID32: 9830
GPS: JTSK (Y, X): 673327, 1164195
S-42 (Y, X): 3543211.255, 5439635.230
UTM (Y, X): 543070.0824, 5437320.0140
Šířka/Délka: 49° 5' 14.0170351600", 15° 35' 23.5813220600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BUDEČ v r. 1869-1880 pod názvem Buč obec v okr. Dačice, v r. 1890-1900 obec v okr. Dačice, v r. 1910 pod názvem Budeč t. Budč obec v okr. Dačice, v r. 1921-1950 obec v okr. Dačice, v r. 1961-1988 obec v okr. Jindřichův Hradec, 1.1.1989-31.1.1990 část obce Budíškovice v okr. Jindřichův Hradec, od 1.2.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Buč
část obce Budč
část obce Budeč

Nadřazená místa

obec Budeč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1657-1742), 2478, matrika narozených
Matrika (1742-1784), 2479, matrika narozených
Matrika (1784-1812), 2480, matrika narozených
Matrika (1813-1827), 2481, matrika narozených
Matrika (1828-1858), 2482, matrika narozených
Matrika (1859-1899), 2483, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1657-1742), 2478, matrika oddaných
Matrika (1742-1784), 2479, matrika oddaných
Matrika (1784-1824), 2484, matrika oddaných
Matrika (1823-1850), 2485, matrika oddaných
Matrika (1850-1899), 2486, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1657-1742), 2478, matrika zemřelých
Matrika (1742-1784), 2479, matrika zemřelých
Matrika (1784-1824), 2487, matrika zemřelých
Matrika (1825-1872), 2488, matrika zemřelých
Matrika (1873-1924), 2489, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1676-1899), 2490, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!