část obce Jindřichův Hradec V

Identifikace

ICZUJ: 545881
KODCOB: 404128
ID31: 9814
ID32: 9814
GPS: JTSK (Y, X): 715201, 1153665
S-42 (Y, X): 3500327.669, 5444693.393
UTM (Y, X): 500203.9620, 5442376.1170
Šířka/Délka: 49° 8' 3.1776616800", 15° 0' 10.0658737500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JINDŘICHŮV HRADEC V v r. 1869-1989 se jako osada neuvádí, od 1.1.1990 část obce Jindřichův Hradec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Jindřichův Hradec V

Nadřazená místa

obec Jindřichův Hradec
obec Neuhaus
obec Novadomus

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!