část obce Horní Žďár

Identifikace

ICZUJ: 545881
KODCOB: 060704
ID31: 9809
ID32: 9809
GPS: JTSK (Y, X): 716118, 1155864
S-42 (Y, X): 3499701.092, 5442394.584
UTM (Y, X): 499577.6403, 5440078.2450
Šířka/Délka: 49° 6' 48.7640481000", 14° 59' 39.1644856400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ ŽĎÁR v r. 1869 osada obce Dolní Pěna v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1880-1950 obec v okr. Jindřichův Hradec, od r. 1961 část obce Jindřichův Hradec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Horní Žďár
část obce Ober-Mühl

Nadřazená místa

obec Jindřichův Hradec
obec Neuhaus
obec Novadomus

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!