část obce Zvíkov

Identifikace

ICZUJ: 536237
KODCOB: 104060
ID31: 9803
ID32: 9803
GPS: JTSK (Y, X): 760286, 1184855
S-42 (Y, X): 3459629.108, 5407961.797
UTM (Y, X): 459521.9782, 5405659.4810
Šířka/Délka: 48° 48' 9.3867695310", 14° 26' 55.5394375400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZVÍKOV v r. 1869 pod názvem Zvikov osada obce Netřebice v okr. Krumlov, v r. 1880-1890 osada obce Netřebice v okr. Krumlov, v r. 1900-1910 pod názvem Zvikov osada obce Netřebice v okr. Krumlov, v r. 1921 osada obce Netřebice v okr. Český Krumlov, v r. 1930 osada obce Chodeč v okr. Český Krumlov, v r. 1950 osada obce Chodeč v okr. Kaplice, v r. 1961-1990 část obce Netřebice v okr. Český Krumlov, od 24.11.1990 obec v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Zvíkov
část obce Zwikau

Nadřazená místa

obec Zvíkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!