část obce Věžovatá Pláně

Identifikace

ICZUJ: 536300
KODCOB: 193682
ID31: 9788
ID32: 9788
GPS: JTSK (Y, X): 763575, 1187360
S-42 (Y, X): 3456689.897, 5405054.454
UTM (Y, X): 456583.9646, 5402753.3230
Šířka/Délka: 48° 46' 34.5608725700", 14° 24' 32.6146580700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VĚŽOVATÁ PLÁNĚ v r. 1869 osada obce Třítež v okr. Krumlov, v r. 1880-1890 osada obce Střítež v okr. Krumlov, v r. 1900-1910 osada obce Třítež v okr. Krumlov, v r. 1921 osada obce Střítež v okr. Český Krumlov, v r. 1930 obec v okr. Český Krumlov, v r. 1950 obec v okr. Kaplice, v r. 1961-1990 část obce Zubčice v okr. Český Krumlov, od 24.11.1990 obec v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Thurmplandles
část obce Věžovatá Pláně

Nadřazená místa

obec Věžovatá Pláně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!