část obce Bor

Identifikace

ICZUJ: 545821
KODCOB: 177814
ID31: 9774
ID32: 9774
GPS: JTSK (Y, X): 760039, 1183710
S-42 (Y, X): 3459726.710, 5409129.035
UTM (Y, X): 459619.5399, 5406826.2440
Šířka/Délka: 48° 48' 47.1938471800", 14° 26' 59.9090214400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOR v r. 1869-1910 osada obce Netřebice v okr. Krumlov, v r. 1921 osada obce Netřebice v okr. Český Krumlov, v r. 1930 osada obce Chodeč v okr. Český Krumlov, v r. 1950 osada obce Chodeč v okr. Kaplice, od r. 1961 část obce Velešín v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Bor

Nadřazená místa

obec Velešín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1644-1686), 8173, matrika narozených
Matrika (1686-1744), 8174, matrika narozených
Matrika (1744-1784), 8175, matrika narozených
Matrika (1784-1815), 8176, matrika narozených
Matrika (1784-1839), 9042, matrika narozených
Matrika (1811-1819), 8177, matrika narozených
Matrika (1820-1845), 8178, matrika narozených
Matrika (1846-1876), 8179, matrika narozených
Matrika (1877-1908), 8180, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1645-1686), 8173, matrika oddaných
Matrika (1686-1744), 8174, matrika oddaných
Matrika (1744-1784), 8181, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8176, matrika oddaných
Matrika (1816-1849), 8182, matrika oddaných
Matrika (1850-1876), 8183, matrika oddaných
Matrika (1877-1919), 8184, matrika oddaných
Matrika (1661-1709), 8185, matrika zemřelých
Matrika (1710-1784), 8186, matrika zemřelých
Matrika (1784-1815), 8176, matrika zemřelých
Matrika (1815-1849), 8187, matrika zemřelých
Matrika (1850-1876), 8188, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1805), 8191, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1811), 8189, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1815), 8190, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1846-1876), 8192, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!