část obce Srnín

Identifikace

ICZUJ: 536245
KODCOB: 136158
ID31: 9769
ID32: 9769
GPS: JTSK (Y, X): 767283, 1179121
S-42 (Y, X): 3451952.511, 5412747.564
UTM (Y, X): 451848.5074, 5410443.2990
Šířka/Délka: 48° 50' 42.3320928500", 14° 20' 37.3444248200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SRNÍN v r. 1869-1910 osada obce Přísečná v okr. Krumlov, v r. 1921 osada obce Přísečná v okr. Český Krumlov, v r. 1930-1950 obec v okr. Český Krumlov, v r. 1961-1990 část obce Přísečná v okr. Český Krumlov, od 1.8.1990 obec v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Srnín

Nadřazená místa

obec Srnín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1680-1766), 2598, matrika narozených
Matrika (1767-1792), 2599, matrika narozených
Matrika (1837-1857), 9063, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1680-1766), 2598, matrika oddaných
Matrika (1767-1792), 2602, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1680-1766), 2598, matrika zemřelých
Matrika (1767-1792), 2605, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 9051, matrika zemřelých
Matrika (1868-1892), 8909, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1832-1841), 8946, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!