část obce Netřebice

Identifikace

ICZUJ: 545643
KODCOB: 104043
ID31: 9738
ID32: 9738
GPS: JTSK (Y, X): 759968, 1186217
S-42 (Y, X): 3460119.718, 5406652.075
UTM (Y, X): 460012.3882, 5404350.2930
Šířka/Délka: 48° 47' 27.1044339600", 14° 27' 20.0398116000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NETŘEBICE v r. 1869-1910 obec v okr. Krumlov, v r. 1921-1930 obec v okr. Český Krumlov, v r. 1950 obec v okr. Kaplice, od r. 1961 obec v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Netrobitz
část obce Netrowitz
část obce Netřebice

Nadřazená místa

obec Netřebice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!