část obce Záhorkovice

Identifikace

ICZUJ: 598623
KODCOB: 098159
ID31: 9736
ID32: 9736
GPS: JTSK (Y, X): 762506, 1181443
S-42 (Y, X): 3456988.541, 5411059.678
UTM (Y, X): 456882.4870, 5408756.1010
Šířka/Délka: 48° 49' 49.0273388400", 14° 24' 44.9720556000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁHORKOVICE v r. 1869-1910 osada obce Mojné v okr. Krumlov, v r. 1921-1975 osada obce Mojné v okr. Český Krumlov, 1.1.1976-23.11.1990 část obce Dolní Třebonín v okr. Český Krumlov, od 24.11.1990 část obce Mojné v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Záhorkovice

Nadřazená místa

obec Mojné

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1680-1766), 2598, matrika narozených
Matrika (1767-1792), 2599, matrika narozených
Matrika (1793-1836), 2600, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1680-1766), 2598, matrika oddaných
Matrika (1767-1792), 2602, matrika oddaných
Matrika (1793-1854), 2603, matrika oddaných
Matrika (1855-1903), 2604, matrika oddaných
Matrika (1680-1766), 2598, matrika zemřelých
Matrika (1767-1792), 2605, matrika zemřelých
Matrika (1793-1834), 2606, matrika zemřelých
Matrika (1835-1873), 2607, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1830), 2608, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!