část obce Žaltice

Identifikace

ICZUJ: 545627
KODCOB: 095346
ID31: 9733
ID32: 9733
GPS: JTSK (Y, X): 763688, 1183115
S-42 (Y, X): 3456031.560, 5409249.503
UTM (Y, X): 455925.8952, 5406946.6630
Šířka/Délka: 48° 48' 50.1897461200", 14° 23' 58.7513356400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽALTICE v r. 1869 pod názvem Zaltice osada obce Mojné v okr. Krumlov, v r. 1880-1910 osada obce Mojné v okr. Krumlov, v r. 1921 pod názvem Žalčice osada obce Mojné v okr. Český Krumlov, v r. 1930-1969 pod názvem Žalčice osada obce Mírkovice v okr. Český Krumlov, 1.1.1970-31.12.2000 pod názvem Žalčice část obce Mirkovice v okr. Český Krumlov, od 1.1.2001 část obce Mirkovice v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Zaltice
část obce Žalčice
část obce Žaltice

Nadřazená místa

obec Mirkovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1680-1766), 2598, matrika narozených
Matrika (1767-1792), 2599, matrika narozených
Matrika (1793-1836), 2600, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1680-1766), 2598, matrika oddaných
Matrika (1767-1792), 2602, matrika oddaných
Matrika (1793-1854), 2603, matrika oddaných
Matrika (1855-1903), 2604, matrika oddaných
Matrika (1680-1766), 2598, matrika zemřelých
Matrika (1767-1792), 2605, matrika zemřelých
Matrika (1793-1834), 2606, matrika zemřelých
Matrika (1835-1873), 2607, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1830), 2608, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!