část obce Chlum

Identifikace

ICZUJ: 545571
KODCOB: 051462
ID31: 9705
ID32: 9705
GPS: JTSK (Y, X): 769905, 1172204
S-42 (Y, X): 3448462.084, 5419269.534
UTM (Y, X): 448359.5019, 5416962.6130
Šířka/Délka: 48° 54' 12.4338730300", 14° 17' 43.1986013900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHLUM v r. 1869 osada obce Křemže v okr. Krumlov, v r. 1880 osada obce Křemž v okr. Krumlov, v r. 1890-1910 obec v okr. Krumlov, v r. 1921-1980 obec v okr. Český Krumlov, od 1.7.1980 část obce Křemže v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Chlum

Nadřazená místa

obec Křemže

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1658-1682), 4979, matrika narozených
Matrika (1683-1736), 4980, matrika narozených
Matrika (1736-1777), 4981, matrika narozených
Matrika (1778-1787), 4982, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1786-1801), 4983, matrika narozených
Matrika (1802-1841), 4984, matrika narozených
Matrika (1815-1902), 4987, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1682), 4979, matrika oddaných
Matrika (1683-1752), 4980, matrika oddaných
Matrika (1752-1778), 4981, matrika oddaných
Matrika (1786-1862), 4988, matrika oddaných
Matrika (1658-1680), 4979, matrika zemřelých
Matrika (1683-1736), 4980, matrika zemřelých
Matrika (1736-1777), 4981, matrika zemřelých
Matrika (1778-1786), 4989, matrika zemřelých
Matrika (1786-1814), 4990, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1686-1787), 4991, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1786-1851), 4992, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!