část obce Pernek

Identifikace

ICZUJ: 545511
KODCOB: 119300
ID31: 9671
ID32: 9671
GPS: JTSK (Y, X): 793378, 1181396
S-42 (Y, X): 3426367.943, 5407132.308
UTM (Y, X): 426274.3609, 5404830.3290
Šířka/Délka: 48° 47' 31.5434878000", 13° 59' 46.2922889400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PERNEK v r. 1869-1910 obec v okr. Krumlov, v r. 1921-1975 obec v okr. Český Krumlov, od 1.1.1976 část obce Horní Planá v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Berneck
část obce Perneck
část obce Pernek

Nadřazená místa

obec Horní Planá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!