část obce Horní Svince

Identifikace

ICZUJ: 545473
KODCOB: 030261
ID31: 9651
ID32: 9651
GPS: JTSK (Y, X): 760141, 1180263
S-42 (Y, X): 3459181.992, 5412534.190
UTM (Y, X): 459075.0443, 5410230.0120
Šířka/Délka: 48° 50' 37.2920395900", 14° 26' 31.9874450300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ SVINCE v r. 1869 osada obce Prostřední Svince v okr. Krumlov, v r. 1880-1890 pod názvem Horní Svince t. Přední Svince osada obce Prostřední Svince v okr. Krumlov, v r. 1900-1910 osada obce Prostřední Svince v okr. Krumlov, v r. 1921-1950 osada obce Prostřední Svince v okr. Český Krumlov, od r. 1961 část obce Dolní Třebonín v okr. Český Krumlov

Alternativní názvy

část obce Horní Svince
část obce Ober-Zwinzen
část obce Přední Svince

Nadřazená místa

obec Dolní Třebonín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!