část obce Žimutice

Identifikace

ICZUJ: 545384
KODCOB: 197076
ID31: 9592
ID32: 9592
GPS: JTSK (Y, X): 749770, 1141262
S-42 (Y, X): 3464448.272, 5452546.532
UTM (Y, X): 464339.1771, 5450226.0570
Šířka/Délka: 49° 12' 13.6495488000", 14° 30' 37.6062937600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽIMUTICE v r. 1869-1921 osada obce Bečice v okr. Týn nad Vltavou, v r. 1930-1950 obec v okr. Týn nad Vltavou, od r. 1961 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Žimutice

Nadřazená místa

obec Žimutice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1782-1802), 9061, matrika narozených
Matrika (1792-1827), 9073, matrika narozených
Matrika (1816-1850), 8956, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1837-1857), 9063, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1851-1889), 8964, matrika zemřelých
Matrika (1878-1922), 9071, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1874-1923), 9023, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!