část obce Žár

Identifikace

ICZUJ: 545376
KODCOB: 194549
ID31: 9583
ID32: 9583
GPS: JTSK (Y, X): 741336, 1186934
S-42 (Y, X): 3478688.687, 5408338.214
UTM (Y, X): 478573.7938, 5406035.7460
Šířka/Délka: 48° 48' 24.9875226700", 14° 42' 29.4777411700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽÁR v r. 1869-1890 osada obce Žumberk v okr. Kaplice, v r. 1900-1930 obec v okr. Kaplice, v r. 1950 obec v okr. Trhové Sviny, v r. 1961-1985 obec v okr. České Budějovice, 1.7.1985-23.11.1990 část obce Nové Hrady v okr. České Budějovice, od 24.11.1990 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Sohors
část obce Žár

Nadřazená místa

obec Žár

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!