část obce Zliv

Identifikace

ICZUJ: 545341
KODCOB: 403822
ID31: 9578
ID32: 9578
GPS: JTSK (Y, X): 762284, 1154993
S-42 (Y, X): 3453804.739, 5437318.599
UTM (Y, X): 453699.9795, 5435004.3260
Šířka/Délka: 49° 3' 58.1865792000", 14° 21' 58.1299831200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZLIV v r. 1869-1890 obec v okr. Budějovice, v r. 1900-1910 pod názvem Zlív obec v okr. Budějovice, v r. 1921-1930 obec v okr. České Budějovice, v r. 1950 obec v okr. České Budějovice-okolí, od r. 1961 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Zliv

Nadřazená místa

obec Zliv

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1645-1667), 6436, matrika narozených
Matrika (1668-1693), 6437, matrika narozených
Matrika (1696-1722), 6438, matrika narozených
Matrika (1723-1784), 6439, matrika narozených
Matrika (1765-1784), 6440, matrika narozených
Matrika (1784-1816), 6441, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1816-1826), 6442, matrika narozených
Matrika (1825-1850), 6443, matrika narozených
Matrika (1851-1863), 6444, matrika narozených
Matrika (1864-1882), 6445, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Matrika (1883-1903), 6446, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1647-1667), 6436, matrika oddaných
Matrika (1668-1717), 6447, matrika oddaných
Matrika (1718-1784), 6448, matrika oddaných
Matrika (1784-1848), 6449, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1849-1882), 6450, matrika oddaných
Matrika (1883-1919), 6451, matrika oddaných
Matrika (1647-1667), 6436, matrika zemřelých
Matrika (1668-1723), 6452, matrika zemřelých
Matrika (1723-1770), 6453, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), 6454, matrika zemřelých
Matrika (1784-1861), 6455, matrika zemřelých
Matrika (1845-1867), 6456, matrika zemřelých
Matrika (1867-1904), 6457, matrika zemřelých
Matrika (1923-1928), 8969, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1718-1784), 6459, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1723-1770), 6460, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1723-1784), 6458, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1866), 6461, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!