část obce Bohunice

Identifikace

ICZUJ: 545287
KODCOB: 187178
ID31: 9568
ID32: 9568
GPS: JTSK (Y, X): 759079, 1139130
S-42 (Y, X): 3454941.726, 5453462.979
UTM (Y, X): 454836.5031, 5451142.1300
Šířka/Délka: 49° 12' 41.0574164700", 14° 22' 47.6294747300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOHUNICE v r. 1869-1910 pod názvem Bohonice obec v okr. Týn nad Vltavou, v r. 1921-1950 obec v okr. Týn nad Vltavou, od r. 1961 část obce Všemyslice v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Bohonice
část obce Bohunice

Nadřazená místa

obec Všemyslice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1684), 8096, matrika narozených
Matrika (1685-1723), 8097, matrika narozených
Matrika (1724-1748), 8098, matrika narozených
Matrika (1749-1768), 8099, matrika narozených
Matrika (1769-1792), 8100, matrika narozených
Matrika (1793-1804), 8101, matrika narozených
Matrika (1805-1813), 8102, matrika narozených
Matrika (1814-1819), 8103, matrika narozených
Matrika (1819-1832), 8104, matrika narozených
Matrika (1832-1839), 8105, matrika narozených
Matrika (1840-1849), 8106, matrika narozených
Matrika (1850-1858), 8107, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 8108, matrika narozených
Matrika (1867-1873), 8109, matrika narozených
Matrika (1874-1880), 8110, matrika narozených
Matrika (1880-1890), 8111, matrika narozených
Matrika (1890-1903), 8112, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1660-1684), 8115, matrika oddaných
Matrika (1685-1723), 8097, matrika oddaných
Matrika (1724-1751), 8098, matrika oddaných
Matrika (1745-1748), 8116, matrika oddaných
Matrika (1752-1768), 8099, matrika oddaných
Matrika (1769-1792), 8117, matrika oddaných
Matrika (1793-1806), 8118, matrika oddaných
Matrika (1807-1817), 8119, matrika oddaných
Matrika (1818-1840), 8120, matrika oddaných
Matrika (1841-1868), 8121, matrika oddaných
Matrika (1869-1896), 8122, matrika oddaných
Matrika (1896-1921), 8123, matrika oddaných
Matrika (1685-1723), 8097, matrika zemřelých
Matrika (1724-1748), 8098, matrika zemřelých
Matrika (1749-1768), 8099, matrika zemřelých
Matrika (1769-1792), 8124, matrika zemřelých
Matrika (1793-1804), 8125, matrika zemřelých
Matrika (1805-1816), 8126, matrika zemřelých
Matrika (1817-1846), 8127, matrika zemřelých
Matrika (1847-1862), 8128, matrika zemřelých
Matrika (1863-1871), 8129, matrika zemřelých
Matrika (1872-1890), 8130, matrika zemřelých
Matrika (1890-1904), 8131, matrika zemřelých
Matrika (1904-1919), 8132, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1650-1747), 8133, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1685-1817), 8135, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1748-1819), 8134, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1769-1842), 8135, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!