část obce Vitín

Identifikace

ICZUJ: 535893
KODCOB: 182885
ID31: 9561
ID32: 9561
GPS: JTSK (Y, X): 748921, 1154198
S-42 (Y, X): 3466954.846, 5439826.665
UTM (Y, X): 466844.7311, 5437511.3710
Šířka/Délka: 49° 5' 22.4242490500", 14° 32' 45.1960570700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VITÍN v r. 1869 osada obce Ševětín v okr. Třeboň, v r. 1880-1930 obec v okr. Třeboň, v r. 1950 obec v okr. České Budějovice-okolí, v r. 1961-1973 obec v okr. České Budějovice, 20.9.1973-23.11.1990 část obce Ševětín v okr. České Budějovice, od 24.11.1990 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Vitín

Nadřazená místa

obec Vitín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1705-1739), 7784, matrika narozených
Matrika (1739-1796), 7785, matrika narozených
Matrika (1797-1810), 7786, matrika narozených
Matrika (1808-1854), 7795, matrika narozených
Matrika (1855-1902), 7796, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1705-1761), 7784, matrika oddaných
Matrika (1761-1796), 7798, matrika oddaných
Matrika (1797-1835), 7799, matrika oddaných
Matrika (1836-1878), 7800, matrika oddaných
Matrika (1705-1763), 7784, matrika zemřelých
Matrika (1763-1796), 7801, matrika zemřelých
Matrika (1797-1819), 7802, matrika zemřelých
Matrika (1820-1895), 7803, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1705-1784), 7804, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1812), 7805, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1808-1886), 7806, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!